• Podstatou revolúcie je rozvrátiť Kristovo kráľovstvo na zemi

Jak stádo oviec!

Musíte sa testovať, ľudia milí,
aby ste to politikom nepokazili!
Nastavte svoje nosné diery,
podľa záujmu Slovač tejto vláde verí.

S papierom v ruke budete zdraví,
týždeň, dva, či tri vyhláška vraví.
Každému ukážte svoj zdrap istoty,
s ním smú deti do školy i Vy do roboty!
Výsledky unikajú ktovie kam,
ja sa už s nikým radšej nehádam. Read more

P. Lukasz Szydlowski FSSPX: Súkromné zjavenia

(Skrátený prepis prednášky)
Témou dnešnej prednášky budú súkromné zjavenia. Je to téma, ktorá sa často objavuje v našom prostredí. Niektoré osoby nachádzajú tradíciu na základe čítania súkromných zjavení a tradičné stanoviská podporujú kvôli týmto zjaveniam. Je v tom určité nebezpečenstvo, ktoré spočíva v tom, že človek čerpá pravdu z nesprávneho zdroja. To je ako keby sme chceli čerpať vedecké poznatky iba z internetových článkov bez zdrojov a nie z vedeckých kníh. Môžeme tam nájsť pravdu, ale metóda, ktorou hľadáme, je nesprávna. Skrýva sa v tom veľké nebezpečenstvo, že môžeme stavať pravdu na zlom základe.

Čo je zjavenie? Ako hovorí katechizmus, je to odkrytie pravdy, ktorá prevyšuje náš rozum. Pán Boh tak robí bezprostredne alebo prostredníctvom niekoho. Teológovia hovoria, že je to „učiace Božie prehovorenie“. Božie zjavenie spočíva v tom, aby osvietilo náš rozum. Read more

MEMORIÁL MUČENÍKA JÁNA NEMCA 26. 11. 2020

Famóznosť Cirkvi katolíckej spočíva aj v tom, že zdanlivo zlé zákonite obracia na dobré. Lepšie povedané, ona to neobráti, ono to, čo sa zdá, ako zlé, alebo obsahuje časť zla, je v konečnom dôsledku dobré. Samo o sebe, svojou podstatou. To len interpretácia z pozícii iných, ako katolíckych danú vec prezentuje v negatívnom slova zmysle ako celok.

Hovoríme o smrti, smrti násilnej, vykonanej na nevinnom. Iste, na jednej strane prirodzene násilnú smrť spravodlivého je nutné odsúdiť a spravodlivo potrestať vinníka, ak je dolapený, avšak na druhej strane, z tej smrti vyplýva, že je to dobrá smrť, stvorená pre nebo, s pridanou hodnotou ovenčenia gloriolou mučeníctva. Praktická rovina „dobrej smrti“ vyššie uvedeného charakteru však neprichádza „zadarmo“. Je z pravidla obrovskou skúškou viery, lásky, nádeje a oddanosti. Nakoniec, všetky atribúty tohto „prístupu“ vychádzajú ako pravzor, zo skúsenosti Krista Pána, Jeho krížovej cesty, i toho, čo jej predchádzalo, Read more

BOH JE PREDSA S NAMI

Nastala doba plná neistoty, klamu,
pekelné mocnosti už otvárajú bránu.
Dušičky po stovkách si berú,
za vymyslené lži zanechali vieru.

Ľudia sa boja o svoje životy,
naslúchajú luhárom jak bezduché roboty.
Prioritou týchto dní je dožívať sa rána,
čo na tom, že duša nie je vôbec zdravá? Read more

1 2 3 118