Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

IMG_20170422_001741Kto by mohol lepšie zhrnúť dôvody obžaloby mučeníka Jozefa Tisu, než samotný jeho žalobca Anton Rašla? Ten vo svojej záverečnej obžalobnej reči pred politickou fraškou zvanou “národný súd” hovorí nasledovné: “Treba povedať, že nežalujeme nejaký imaginárny pojem ´štát´, tu nie je vedená diskusia o oprávnenosti štátu atď. Štáty vznikajú a zanikajú. Predmetom uvažovania a hodnotenia môže byť len vnútorný obsah tohto štátu, režim, ktorý tu panoval – a to (viac…)

Pridané: 30. 05. 2017 Rubrika: Akcie, Osobnosti

HlinkaCtené zhromaždenie! Drahí bratia rodáci!

Keď hovejúc milému pozvaniu riaditeľstva tohto zhromaždenia, prichádzam k vám, drahí bratia, aby vo vašich radostiach účasť bral, aby pri ohnisku vášho oduševnenia a zápalu sa okrial, aby svedkom bol vášho nadšenia; ba čo viac, aby som aj ja priožil malú triesočku na vatru vášho boja, prinášam vám pozdravenia od vašich bratov Liptákov. (viac…)

Pridané: 07. 12. 2016 Rubrika: História, Osobnosti, Slovo klasika

ilustráciaKomunistickému režimu na Slovensku neboli nepriateľmi zločinci, fabrikanti, povaľači a rozličné elementy. Tých sa nemal prečo báť, lebo neohrozovali jeho náuku. Koho sa však obávali, koho nenávideli a proti komu sústredili všetok svoj boj a celú svoju podlosť – to bola náuka, založená na láske k Bohu a k národu, na ktorých princípoch bolo založené učenie, svetonázor a duch Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Apoštolom, kriesiteľom, tvorcom tohto učenia od začiatku 20. storočia bol kňaz (viac…)

Pridané: 22. 09. 2014 Rubrika: Osobnosti

ilustráciaBližšie so životom a rozsiahlou odbornou prácou františkána, knihovníka, archivára, literárneho vedca, filozofa, fotografistu, učiteľa a v neposlednom rade rodoľuba Vševlada Jozefa Gajdoša, OFM (1907-1978) sa môžeme zoznámiť najmä v jeho autobiografickom spise venovanom jeho mladšiemu oltárnemu spolubratovi Andrejovi Valachovi, resp. v referáte Júliusa Paštetu Chvála milovníka, objaviteľa a záchrancu kníh publikovanom v zbierke (viac…)

Pridané: 31. 01. 2014 Rubrika: Osobnosti

Ilustrácia„V nočných hodinách (16.-17.novembra 1944) sa partizáni vlámali do farskej budovy v Lieskovci pri Humennom a prepadli mladého farára Jána Nemca, ktorého hrozne týrali, potom uviazali za koňom a v blate vliekli cez polia a lesy štyroch chotárov až do Žalobína. Potom ho odviezli ku Girovciam a tam dvoma strelami a rozsekaním lebky ho zavraždili. Mŕtvolu vyzliekli zo šiat a hodili do rieky Oľky.“ (1) (viac…)

Pridané: 15. 11. 2013 Rubrika: Osobnosti

Augustin od Sandra Botticelliho (okolo r. 1480)Počúvaním kázní, prednášok a hymien svätého Ambróza sa Augustín pomaly približoval ku kresťanskému presvedčeniu. Pravda, ktorú tak dlho hľadal, sa mu zjavila zaodetá do moci slov, nie však na ňu odkázaná, absolútna pravda mohla postrádať rečnícke ozdoby, nepotrebovala prázdne slová zo „školy rečníctva“, aby naňho urobila dojem. Pravda prejavu mu bola teraz dôležitejšia ako krása prejavu a vo Svätom písme už vycítil tú večnú pravdu, ktorá upokojuje nielen ducha, ale aj srdce, a ktorá jediná môže človeka urobiť šťastným. (viac…)

Pridané: 06. 02. 2013 Rubrika: Osobnosti

Ľudovít Štúr, nám známa osobnosť už z hodín slovenského jazyka či dejepisu. Právom mu môžeme pripisovať zásluhu pri vzniku národného hnutia, ktoré nadväzovalo na Bernolákovské hnutie. Ľudovít Štúr je príklad pre každého Slováka aj svojim všestranným a príkladným životom. Odkedy sa zapálil pre slovenskú vec, tak odhodlane zastával Slovenský národ na všetkých poliach – kultúrnych, politických, a keď bolo potrebné aj vojenských. Jeho život nám môže byť príkladom aj jeho zmyslom pre lásku k slovenskej prírode. Bol (viac…)

Pridané: 20. 01. 2013 Rubrika: Osobnosti

Ján Andraščík – slovenský národovec, vychovávateľ, profesor, katolícky farár sa do povedomia zapísal najmä ako mravokárca, bojovník proti alkoholizmu. Rodený Lipovčan bol od útleho veku konfrontovaný so zhubnými následkami požívania diablovho moku pre národný organizmus. (viac…)

Pridané: 17. 08. 2012 Rubrika: Osobnosti

úryvok z diela – O príkladnej Štúrovej rodine a zhubnom pôsobení liberalizmu

 

Dom jeho rodičovský bol tak vzorný, že by k velikému blahu a rozkvetu národa poslúžila tá okolnosť, keby mnohí vzali si ho za príklad k nasledovaniu. Štyroch synov a jednu dcéru vychovali títo chudobní rodičia vysokým stupňom vzdelanosti a oduševnenia. Ako veliký mohol byť toho času plat učiteľa evanjelického a to v kráľovskom meste Trenčíne, zavierať možno už z toho protokolu, podľa ktorého Samuel Štúr na jeden mesiac prijal platu desať zlatých. A bárs v dačom snáď aj popravil si v Uhrovci, veľa toho sotva bolo, predsa však zanechal národu poklady nesmierne v dietkach svojich. (viac…)

Pridané: 03. 01. 2012 Rubrika: Osobnosti

„Bratia oltárni, do práce sa! Učiňme si priateľov nie z mamony, ale z ľudu, ktorý v deň navštívenia a zkúšky k nám sa vinúť bude. Dnes nemáme už čo ztratiť. Priazeň sveta sme už dávno ztratili. Všetko je proti nám. Každý na nás cerí zuby, len ľud hľadá vodcov. A kto má byť prirodzenejším vodcom jeho, než ten, ktorý v jeho osudoch priaznivých i nepriaznivých podiel berie? (viac…)

Pridané: 13. 12. 2011 Rubrika: Osobnosti

Spomínanie na časy minulé s Mons. Františkom Očenášom, ktorý sa narodil 31. mája 1922 v Selciach. Za kňaza študoval v Banskej Bystrici, kde bol aj ordinovaný, resp. vysvätený 30. mája 1946. Pár dni na to slúžil primičnú omšu vo svojej rodnej obci, Selce, 2. júna 1946.  Od roku 1946 pôsobil ako kaplán v obci Jastrabá, v tom istom roku bol kaplánom v Brezne. (viac…)

Pridané: 24. 10. 2011 Rubrika: Osobnosti

V dobe revu nemeckého tigra, v dobe sykotu českých zmijí
bol Ďurčanský poverený vypracovať zákon o autonómii.
Po obsadení Slovenska českým vojskom a četníctvom zrady
10. marca 1939 po zosadení autonómnej vlády
a po vyhlásení stanného práva – českí generáli prebrali moc, (viac…)

Pridané: 20. 06. 2011 Rubrika: Osobnosti

Dr. A. Kočiš

V boji Andreja Hlinku za slobodu slovenského národa bratislavskí akademici stáli vždy v prvej línii. A stáli tam po všetky roky mužne, pevne a neochvejne. V dejinách nášho ľudáckeho hnutia veru niet príkladu na to, žeby hlinkovská mládež bola zakolísala vo svojej vernosti k Hlinkovým ideálom (viac…)

Pridané: 26. 04. 2011 Rubrika: Osobnosti

Dr. J. Tiso sa narodil 13. 10. 1887 vo Veľkej Bytči. Bol teológom, politikom, štátnikom, redaktorom a publicistom. Pochádzal z viacdetnej rodiny. Do ľudovej školy chodil v rodnej V. Bytči. Štyri triedy gymnázia absolvoval v Žiline a ďalšie štyri na piaristickom gymnáziu [1] v Nitre. Ako chovanec pazmanea (určené pre obzvlášť talentovaných a perspektívnych adeptov kňazskej dráhy) ukončil vysokoškolské štúdium na Teologickej fakulte Univerzity vo Viedni, so zameraním na morálku a kresťanské sociálne učenie. Roku 1910 bol vysvätený za kňaza a doktorát teológie získal v roku 1911. Pôsobil ako kaplán v obciach Oščadnica, Rajec, Bánovce nad Bebravou, v r. 1914 ako vojenský kurát na ruskom fronte, po roku 1915 ako špirituál v nitrianskom seminári. (viac…)

Pridané: 20. 02. 2011 Rubrika: Osobnosti

Keď vyslovím meno Emanuel Teodor Böhm, pravdepodobne len málo ľudí bude vedieť o koho ide. Napriek tomu je to osobnosť plne zaslúživšia si čestné miesto v panteóne slovenských osobností.
(viac…)

Pridané: 18. 01. 2011 Rubrika: Osobnosti
Ďalšia strana »
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci