Svätý Augustín – život a účinkovanie, kapitola Nový život (o jeho obrátení).

Augustin od Sandra Botticelliho (okolo r. 1480)Počúvaním kázní, prednášok a hymien svätého Ambróza sa Augustín pomaly približoval ku kresťanskému presvedčeniu. Pravda, ktorú tak dlho hľadal, sa mu zjavila zaodetá do moci slov, nie však na ňu odkázaná, absolútna pravda mohla postrádať rečnícke ozdoby, nepotrebovala prázdne slová zo „školy rečníctva“, aby naňho urobila dojem. Pravda prejavu mu bola teraz dôležitejšia ako krása prejavu a vo Svätom písme už vycítil tú večnú pravdu, ktorá upokojuje nielen ducha, ale aj srdce, a ktorá jediná môže človeka urobiť šťastným.

Pri čítaní niektorých novoplatónskych spisov sa zrútili posledné intelektuálne prekážky, ktoré viere ešte stáli v ceste. Stal sa presvedčeným kresťanom. Čítal Bibliu a len čo mohol, šiel do kostola. Read more

Msgr. Ján Vojtaššák: Výňatok z pastierskeho listu (27. február 1921)

Diela svoje pastierske začínam vo veľmi ťažkej dobe. Málo ruží, ale tým viacej tŕnia a bodľačia rozkladá sa na ceste. Cesta veľmi ťažká. Svetová vojna narobila mnoho telesných lazarov, ale ešte väčší počet doráňala a dokaličila na duši. Následkom dlhotrvajúcej vojny a pod hroznými jej údermi mnohí vieru stratili, ochladli úplne proti Bohu a následkom toho stratili aj základ pre lásku naproti blížnemu. Ale predsa dľa slov božského Učiteľa v láske k Bohu a v láske k blížnemu dovršujú sa všetky ostatné prikázania a kadejaké proroctvá. Read more

Andrej Hlinka

„Bratia oltárni, do práce sa! Učiňme si priateľov nie z mamony, ale z ľudu, ktorý v deň navštívenia a zkúšky k nám sa vinúť bude. Dnes nemáme už čo ztratiť. Priazeň sveta sme už dávno ztratili. Všetko je proti nám. Každý na nás cerí zuby, len ľud hľadá vodcov. A kto má byť prirodzenejším vodcom jeho, než ten, ktorý v jeho osudoch priaznivých i nepriaznivých podiel berie? Read more

Spomínanie na časy minulé s Mons. Františkom Očenášom

Spomínanie na časy minulé s Mons. Františkom Očenášom, ktorý sa narodil 31. mája 1922 v Selciach. Za kňaza študoval v Banskej Bystrici, kde bol aj ordinovaný, resp. vysvätený 30. mája 1946. Pár dni na to slúžil primičnú omšu vo svojej rodnej obci, Selce, 2. júna 1946.  Od roku 1946 pôsobil ako kaplán v obci Jastrabá, v tom istom roku bol kaplánom v Brezne. Read more

1 2 3 4 5