Dr. Ferdinand Ďurčanský

V dobe revu nemeckého tigra, v dobe sykotu českých zmijí
bol Ďurčanský poverený vypracovať zákon o autonómii.
Po obsadení Slovenska českým vojskom a četníctvom zrady
10. marca 1939 po zosadení autonómnej vlády
a po vyhlásení stanného práva – českí generáli prebrali moc, Read more

Hlinkov duch žije!

Dr. A. Kočiš

V boji Andreja Hlinku za slobodu slovenského národa bratislavskí akademici stáli vždy v prvej línii. A stáli tam po všetky roky mužne, pevne a neochvejne. V dejinách nášho ľudáckeho hnutia veru niet príkladu na to, žeby hlinkovská mládež bola zakolísala vo svojej vernosti k Hlinkovým ideálom Read more

Život a dielo Dr. Jozefa Tisa

Dr. J. Tiso sa narodil 13. 10. 1887 vo Veľkej Bytči. Bol teológom, politikom, štátnikom, redaktorom a publicistom. Pochádzal z viacdetnej rodiny. Do ľudovej školy chodil v rodnej V. Bytči. Štyri triedy gymnázia absolvoval v Žiline a ďalšie štyri na piaristickom gymnáziu [1] v Nitre. Ako chovanec pazmanea (určené pre obzvlášť talentovaných a perspektívnych adeptov kňazskej dráhy) ukončil vysokoškolské štúdium na Teologickej fakulte Univerzity vo Viedni, so zameraním na morálku a kresťanské sociálne učenie. Roku 1910 bol vysvätený za kňaza a doktorát teológie získal v roku 1911. Pôsobil ako kaplán v obciach Oščadnica, Rajec, Bánovce nad Bebravou, v r. 1914 ako vojenský kurát na ruskom fronte, po roku 1915 ako špirituál v nitrianskom seminári. Read more

Jozef Tiso a slovenská mládež

Pri príležitosti 123. výročia narodenia Jozefa Tisa som si pripravil krátke zamyslenie nad vzťahom nášho prezidenta k slovenskej mládeži. Starší pamätníci vojnových čias mi iste dajú za pravdu, keď poviem, že J. Tiso miloval slovenskú mládež a mal k nej vrúcny otcovský vzťah. „Mládež je kvetom slovenského národa“, týmito slovami vystihol J. Tiso význam slovenskej mládeže pre budúcnosť národa, do ktorej vkladal svoju nádej pri budovaní slovenskej štátnosti. Za 1. ČSR bola naša mládež odnárodňovaná, trhaná, rozbíjaná len preto, že pražskí mocipáni sa báli slovenskej mládeže, v ktorej videli nebezpečnú silu, ktorá ich môže pripraviť o ich pozície. Veru tak, slovenská mládež bola tou hybnou silou, ktorá naštartovala proces obrody národa počas tzv. nekrvavej revolúcie v rokoch 1938 – 39, Read more

1 2 3 4 5