Andrej Hlinka – náš vzor (z dobového článku zo Slováka)

(Na pamäť jeho 80. narodenín) [1]

Andrej HlinkaBratislava, – 27. septembra je tomu 80 rokov, čo sa narodil veľký bohatier slovenského národa Andrej Hlinka. V dedinke, učupenej pod horami, uzrel svetlo sveta veľký syn slovenského rodu, aby svojou zápalistou dušou ukazoval cestu z temnej poroby ku krajšej a slobodnejšej budúcnosti. Vrúcna obetavá láska k slovenskému rodu bola mu vždy pohnútkou a vedúcou smernicou v jeho konaní, táto láska viedla ho tŕnistou cestou života a dávala mu sily vziať na seba tie najväčšie obete a utrpenia, ale táto láska priťahovala k nemu slovenský ľud takou vrúcnou úprimnosťou, akej sa nikomu nedostávalo v jeho dobe. Povďačnou úprimnosťou vinul sa k Hlinkovi každý úprimný a statočný Slovák, lebo v ňom videl stelesnenú slovenskú statočnosť a obetavú nezištnosť. Rýdzi charakter Hlinkov, nehľadajúci nikdy seba, nikdy svoj prospech, bol tou magickou silou, ktorá zapaľovala srdcia Slovákov oduševnením a roznecovala hrejivú vrúcnosť a úprimné povedomie slovenského ducha. Read more

Nová publikácia: Peter Sliacky – Dp. Rudolf Scheda, Obeť partizánskeho besnenia

V týchto dňoch vychádza nová publikácia ktorú vydalo občianske združenie Nové slobodné Slovensko pod názvom Dp. Rudolf Scheda, obeť partizánskeho besnenia. Autorom tejto publikácie je Peter Sliacky.

Predhovor vydavateľa
Udalosť, ktorú poznáme pod pojmom „Slovenské národné povstanie“ (SNP) tragicky poznačila osudy veľkého množstva Slovenov, Sloveniek i stáročia tu žijúcich Nemcov. Aj napriek tomu, že sa voči nikomu a ničomu neprevinili, prišli o svoje životy často obzvlášť neľudským, drastickým spôsobom. „Hrdinskí“ Read more

František Majoch

František MajochKňaz František Majoch miloval svoj národ a vlasť, preto zasvätil celý svoj život práci v ich prospech. Jeho láska sa mu stala osudnou, zaplatil za ňu cenou najvyššou – svojím životom. Dokazuje to svojimi slovami prvý košický biskup Jozef Čársky: „Takou strašnou smrťou musel zomrieť len preto, že miloval svoj chudobný, ubiedený slovenský ľud…“ Read more

Posledné dni Dr. Jozefa Tisa

Jozef TisoV rokoch 1944 – 1945 bolo už zrejme jasné, že nacistické Nemecko prehrá vojnu. Vedelo sa taktiež o uznaní a podpore exilovej vlády Dr. Edvarda Beneša západnými mocnosťami a ZSSR. Bolo teda možné predpokladať, čo sa stane so samostatnosťou Slovenska, ak naň vstúpi Beneš podporovaný Sovietskym zväzom, do ktorého sféry vplyvu Slovensko po vojne malo patriť. Read more

1 3 4 5