Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

stredoveky vs novovekyKeby sa niekto vyzvedal, aký je rozdiel medzi človekom stredovekým a novovekým, bol by som náchylný povedať krátko: človek minulosti sa postil, dnešný sa už nie. Človek stredoveku chápal potrebu sebazaprenia a sebavýchovy, moderný človek ju už nechápe, podceňuje, a v kulte nahody, akokoľvek odôvodňovanom hygienicky alebo pseudolekársky, symbolicky slní celú svoju milovanú úbohosť. Dnes človek chce byť len telesne zdravý, ale už vôbec nie pánom seba, hoci (viac…)

Pridané: 18. 12. 2016 Rubrika: Filozofia, História

HlinkaCtené zhromaždenie! Drahí bratia rodáci!

Keď hovejúc milému pozvaniu riaditeľstva tohto zhromaždenia, prichádzam k vám, drahí bratia, aby vo vašich radostiach účasť bral, aby pri ohnisku vášho oduševnenia a zápalu sa okrial, aby svedkom bol vášho nadšenia; ba čo viac, aby som aj ja priožil malú triesočku na vatru vášho boja, prinášam vám pozdravenia od vašich bratov Liptákov. (viac…)

Pridané: 07. 12. 2016 Rubrika: História, Osobnosti, Slovo klasika

JŠKeď podplukovník Šmigovský vyslovil želanie, že sa chce vyspovedať u jedného z pátrov františkánov, losovali sme. Los padol na mňa. ‚Bože môj, ako ja poteším človeka, ktorý ide na smrť, veď sa tam rozplačem! Moja mäkká povaha!…‘ Išiel som. Rozprávali sme do neskorej noci. Bol som prekvapený, ako podplukovník duchovne dozrel. Na kríž, ktorý si dovtedy niesol, mal byť už len pribitý. Jeho kríž? Utrpenie väzňa, tituly zradcu za to, že dodržal prísahu. Ale to nebolo všetko. Bolesť, ktorá (viac…)

Pridané: 21. 08. 2016 Rubrika: História

fasci VarientMyslím, že je veľmi užitočné, aby sme si tu spoločne povedali niečo, v takom vedeckom duchu, o fenoméne fašizmu. Celkom iste je to problém, ktorý je zaujímavý pre všetkých. Osobitne pre vás. Prišiel som na takúto myšlienku, pretože minulý rok sa v katolíckom denníku v Taliansku objavil silný útok na Slovensko, obviňujúci ho z toho, že Slovensko je fašistickou krajinou. Preto si myslím, že je veľmi žiaduce, aby sa tieto veci vyjasnili. Ide o termín, ktorého používanie je rôznorodejšie, ako by sme si vedeli (viac…)

Pridané: 07. 03. 2016 Rubrika: História

Od autonómie k samostatnosti - 9_r_ september 2010_html_d75b0d5História je „magistra vitae“ pokiaľ dejinné udalosti nie sú popretkávané polopravdami alebo účelovo prifarbované ako dejiny nášho národa, či sled dejinných udalostí, napr. Francúzka revolúcia (1789), ktorá je prezentovaná ako epochálna zmena v ľudskej spoločnosti. Zmena, ktorá podľa encyklopedistov, na čele s ich ideovým ťahúňom Voltairom, prezentuje novú spoločnosť, je samotným odrazom udalostí v roku 1789. Kult človeka potláčajúci existenciu Boha je aj dôsledkom (viac…)

Pridané: 06. 10. 2015 Rubrika: História

(cyrilPrepis je ponechaný v dobovom pravopise)

Vznešená úloha rozšírenia kresťanstva, pripaduvšia predovšetkým kniežaťu apoštolskému Petrovi, pohla rímskych pápežov, aby za všetkých časov, ako to pomery a úmysly milostivého Boha vyžadovať sa zdaly, vysielali vierozvestov k rozličným národom oblasti zemskej. – A ako Augustina do Británie vyslali starať sa o duše, Patrika do Irska, (viac…)

Pridané: 05. 07. 2015 Rubrika: Cirkev, História

Karol_Sidor_1938_(Warschau)Karol Sidor povedal svoj prejav po latinsky a sv. Otec odpovedal rovnako po latinsky, len dve posledné vety povedal po slovensky. Slovenský vyslanec povedal:

“Svätý Otče! Je pre mňa obzvláštna česť, že ako prvý mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister Slovenskej republiky pri sv. Stolici môžem odovzdať do rúk Vašej Svätosti svoju poverovaciu listinu. Čo udržalo dosiaľ slovenský (viac…)

Pridané: 14. 05. 2015 Rubrika: História

ilustráciaOpäť tu máme výročie vzniku prvej Slovenskej republiky, ktorej platforma stála na politickom katolicizme, a ktorej alfou a omegou bol trojjediný Boh. Nie je správne odsudzovať zrod 1. SR, pretože stála zoči-voči dvom zriadeniam, ktoré mali za cieľ vykoreniť katolícku vieru zo sveta. Prvým bola komunistická idea a jej materialistická a ateistická politika, ako aj samotné zbožštenie komunistickej strany. Na základe stručnej predefinície zriadenia Sovietskeho zväzu je nám zrejmé, že politickí (viac…)

Pridané: 14. 03. 2015 Rubrika: História

ilustráciaSituácia

Základnou mystifikáciou je tvrdenie, že 17. novembra 1989 prišlo v Česko-Slovensku k spontánnej revolúcii obyvateľstva proti vláde Komunistickej strany. Tento politický prevrat bol však pripravovaný približne od júna 1988, pričom situácie k nemu boli vypracovávané už od previerok v KSČS v rokoch 1969 až 1970 a najmä od založenia Charty 77. Takýto záver (viac…)

Pridané: 17. 11. 2014 Rubrika: História

ilustráciaNemožno donekonečna falzifikovať udalosti, ktoré nakoniec determinovali celú slovenskú spoločnosť. Slovenské národne povstanie v obraze dnešnej politickej korektnosti je dávané na výslnie, pričom životné príbehy mnohých ľudí rozprávajú samé za seba. Jedným z nich bol aj pred 70.rokmi dp. Rudolf Scheda, pôsobiaci na fare v Liptovskom sv. Jáne v rokoch 1936 až 1944, zavraždený „partizánmi“, ktorí ho večer 5. septembra 1944 odvliekli do Liptovského Mikuláša na pohovor s tým, (viac…)

Pridané: 08. 09. 2014 Rubrika: História

ilustráciaPovstanie prejde do slovenskej histórie menej tým, čo bolo a viac tým, ako sa okolo neho vytvoril a legálne naoktrojoval mýtus priam posvätnej nedotknuteľnosti. Začalo to už hneď po vojne, keď víťazná stránka oficiálne povýšila povstanie a všetko čo s ním súviselo, na piedestál božskej dokonalosti. Všetci tí, čo tento názor nezdieľali a slovom alebo skutkom dali svoj nesúhlas najavo, boli prísne trestaní retroaktívnymi zákonmi a nariadeniami. Toto zákonodarstvo nemá páru v (viac…)

Pridané: 30. 08. 2014 Rubrika: História

ilustráciaZnenie listu je zaznamenané v XIV. kapitole “Života Konštantína”, ktorý bol podľa historikov napísaný v staroslovenčine zrejme ešte počas života sv. Metoda, pravdepodobne Klementom Ochridským. Je to odpoveď na Rasticovo posolstvo cisárovi Michalovi III., zapísané v tom istom historickom prameni: “Keďže náš ľud pohanstvo odvrhol a drží sa kresťanského zákona a nemáme učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru, aby aj iné krajiny, vidiac to, nás (viac…)

Pridané: 05. 07. 2014 Rubrika: História

ilustráciaMilovaný Syn, osvietený a ctihodný muž! Pozdrav a Apoštolské požehnanie.

Dozvedeli sme sa z úradného oznámenia datovaného v uplynulom mesiaci, že si bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a že si už aj nastúpil do tohto úradu. Za túto písomnú správu Ti prechovávame a vzdávame náležitú vďaku a prosíme (viac…)

Pridané: 24. 06. 2014 Rubrika: História

IlustráciaPísal sa 6. október 1938, keď bol z balkóna Katolíckeho domu v Žiline vyhlásený Žilinský manifest a podpísaná Žilinská dohoda. Takéto bolo prehlásenie Žilinského manifestu: „Mníchovská dohoda štyroch veľmocí podstatne zmenila štátne a politické pomery v strednej Európe. My Slováci, ako samobytný slovenský národ, žijúci od vekov na území Slovenska, uplatňujeme si svoje samourčovacie právo a preto dovolávame sa medzinárodného (viac…)

Pridané: 01. 10. 2013 Rubrika: História

IlustráciaSlovensko sa podobalo kvitnúcej záhrade a zátišnej oáze uprostred burácajúceho uragánu druhej svetovej vojny. A hoci Slovenská republika mala svojich nepriateľov, čelné miesto medzi nimi zaujal bývalý československý prezident dr. Eduard Beneš, osobitne nenávistne zameraný voči slovenskému národu a jeho snahám po zvrchovanom živote, ale i doma to (viac…)

Pridané: 31. 08. 2013 Rubrika: História
Ďalšia strana »
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci