PODPORA NSS POUKÁZANÍM 2% Z VAŠICH DANÍ

Občianske združenie Nové slobodné Slovensko sa aj v roku 2019 uchádza o 2% z daní, ktoré daňoví poplatníci odviedli v roku 2018. Ak ste sa rozhodli podporiť týmto spôsobom naše aktivity, je potrebné urobiť nasledovné kroky:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite (alebo osobne doručte) formuláre na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Názov: Nové slobodné Slovensko
Sídlo: Vajanského 6, 080 01 Prešov
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) 35549599

 

Potrebné tlačivá vo formáte .pdf:

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní sumy

 

Všetkým dobrodincom a podporovateľom Pán Boh zaplať!