PODPORA NSS POUKÁZANÍM 2% Z VAŠICH DANÍ

Na čo sme už využili peniaze z 2% z daní v minulosti?

 • Od roku 2006 až po súčasnosť pravidelné finančné príspevky na obnovu Rodného domu prezidenta-mučeníka Dr. Jozefa Tisu v Bytči.
 • Obnova hrobu pplk. Šmigovského v Spišskom Podhradí – osadenie náhrobnej tabule (2009)
 • Pamätná tabuľa kňazovi-mučeníkovi Rudolfovi Schedovi na fare v Lipt. Jáne (2009) a obnova jeho zanedbaného hrobu (2014)
 • Pamätná tabuľa E. T Böhmovi v Košiciach (2011)
 • Príspevok na obnovu slovenského vojenského cintorína v Lipovci, ktorú zaštiťuje o. z. Múzeum ozbrojených zložiek SR 1939-1945 (2018)
 • Obnova zničenej pamätnej tabule na priečelí Rodného domu Dr. Jozefa Tisu (2018)
 • Príspevok na rodný dom Dr. Jozefa Tisu (2019, 2020)
 • Finančná podpora iniciatívy „Správa bezradných katolíkov“ (2021)
 • Vydanie knihy Nemôžem opustiť svoj ľud (2022)
 • Príspevok na rodný dom Dr. Jozefa Tisu (2023)

  Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.


Aj v roku 2024 sa uchádzame o 2% z daní, ktoré daňoví poplatníci odviedli v roku 2023. Ak ste sa rozhodli podporiť týmto spôsobom naše aktivity, je potrebné urobiť nasledovné kroky:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite (alebo osobne doručte) formuláre na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Názov: Nové slobodné Slovensko
Sídlo: Vajanského 6, 080 01 Prešov
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) 35549599

 

Potrebné tlačivá vo formáte .pdf:

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní dane

Všetkým dobrodincom a podporovateľom Pán Boh zaplať!