Slovenská vianočná legenda

ilustrácia„Choď, chlapče môj!“ riekol starý Borislav svojmu osemnásťročnému synovi, junákovi Svätovojovi. „Choď a skús svet!“ Dávno už bolo tomu, čo tieto slová odzneli z úst striebrovlasého kmeťa, dávno, čo otcovské požehnanie vyprevádzalo syna zo slovenskej osady na východnom úpätí Karpát.

Svätovoj odišiel s kupcami, čo chodili k jeho rodu Read more

1 2