Tomáš Kempenský: KRÁĽOVSKÁ CESTA SVÄTÉHO KRÍŽA

1 Mnohým sa zdá tvrdý výrok: « Zapri sa, vezmi kríž a nasleduj Ježiša» (Mt 16,24; Lk 9,23).

2 Ale oveľa tvrdšie bude počuť tieto posledné slová: «Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa!» (Mt 25,41).

3 Tí, čo teraz radi počúvajú slovo o kríži a správajú sa podľa neho, nebudú sa potom obávať, že počujú večné zavrhnutie.

4 Toto znamenie kríža bude na nebi, keď Pán príde súdiť.

5 Vtedy všetci sluhovia kríža, ktorí sa v živote pripodobňovali Ukrižovanému, pristúpia pred Krista sudcu s veľkou dôverou.

6 Čo sa teda bojíš vziať na seba kríž, keď je to cesta do Kráľovstva? Read more

P. Lukasz Szydlowski FSSPX: Súkromné zjavenia

(Skrátený prepis prednášky)
Témou dnešnej prednášky budú súkromné zjavenia. Je to téma, ktorá sa často objavuje v našom prostredí. Niektoré osoby nachádzajú tradíciu na základe čítania súkromných zjavení a tradičné stanoviská podporujú kvôli týmto zjaveniam. Je v tom určité nebezpečenstvo, ktoré spočíva v tom, že človek čerpá pravdu z nesprávneho zdroja. To je ako keby sme chceli čerpať vedecké poznatky iba z internetových článkov bez zdrojov a nie z vedeckých kníh. Môžeme tam nájsť pravdu, ale metóda, ktorou hľadáme, je nesprávna. Skrýva sa v tom veľké nebezpečenstvo, že môžeme stavať pravdu na zlom základe.

Čo je zjavenie? Ako hovorí katechizmus, je to odkrytie pravdy, ktorá prevyšuje náš rozum. Pán Boh tak robí bezprostredne alebo prostredníctvom niekoho. Teológovia hovoria, že je to „učiace Božie prehovorenie“. Božie zjavenie spočíva v tom, aby osvietilo náš rozum. Read more

Abitinskí mučeníci: radšej stratiť život, než vynechať sv. omšu

O vznešenosti a výbornosti svätej Omše radi uvažovali horliví kresťania prvých storočí, a preto svätú Omšu tak vrúcne si zamilovali, že radšej život stratili, než aby svätú Omšu zameškali! O tom rozpráva znamenitý dejepisec Baronius z roku 303 túto podivuhodnú udalosť.

V africkom meste Abitina, v ktorom z rozkazu pohanského cisára Diokleciána všetky kresťanské svätyne boli zborené, zhromaždili sa mnohí kresťania, muži i ženy, napriek cisárskemu zákazu v istom dome, aby tam Omšu svätú slávili. Boli tam však od pohanov vysliedení, zajatí a k cisárskemu sudcovi na verejné námestie odvedení. Na tom námestí boli tiež omšová kniha a iné posvätné knihy, ktoré pohania kresťanom odňali, s veľkou potupou do ohňa vrhnuté, avšak Boh zoslal náhle veľký lejak, ktorý oheň uhasil, takže knihy od spálenia boli uchované. To vydesilo sudcu tak, že zajatých kresťanov, tridsaťštyri mužov a sedemnásť žien Read more

1 2 3 57