KONTAKT

Občianske združenie

Nové slobodné Slovensko

Vajanského 6

080 01 Prešov

IČO: 355 49 599

Číslo účtu: 2620038770/1100 Tatra banka

IBAN: SK12 1100 0000 0026 2003 8770


facebook: Nové slobodné Slovensko

email: nss@nss.sk