Vyhlásenie o. z. NSS ku pripravovanému, verejne propagovanému exhibicionistickému homosexuálnemu hnusu

Občianske združenie Nové slobodné Slovensko (o. z. NSS) rázne odsudzuje rozhodnutie orgánov Starého bratislavského mesta, ktoré dalo po druhý krát zelenú verejnému, exhibicionistickému propagovaniu homosexuality ako aj ďalších úchyliek, ktoré sa majú pred očami verejnosti prezentovať celou svojou nechutnosťou a morbídnosťou v sobotu, dňa 4. júna 2011 v historickom centre Bratislavy. Read more

Vyhlásenie o. z. NSS ku plánovanému odhaleniu busty Jánosovi Esterházymu v Košiciach

Od vzniku novodobej štátnosti Slovenska bolo na jeho aktuálne už opäť raz nie zvrchovanom území odhalených už nespočetné množstvo pamätných tabúľ, búst, či sôch, venovaných osobám, ktoré svojho času zaujali ostrý až nepriateľský postoj voči predkom slovenského národa, slovenskému národu, jeho základným prirodzeným požiadavkám, ako aj ku jeho štátu, alebo im bol slovenský národ v podstate ukradnutý. Read more

Vyhlásenie občianskeho združenia Nové slobodné Slovensko ku krádeži pamätnej tabule venovanej pamiatke E. T. Böhma

V noci, zo dňa 27. na 28. decembra 2010 došlo ku krádeži pamätnej tabule, venovanej bojovníkovi za sväté práva národa Slovenského, Emanuelovi Teodorovi Böhmovi. Pamätná doska bola odcudzená z priečelia gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, kde svojho času pôsobil ako učiteľ a odkiaľ bol pre svoju angažovanosť v prospech Slovenov vyhodený. O. z. NSS ostro odsudzuje tento hanebný čin. Read more

1 2