Vyhlásenie občianskeho združenia Nové slobodné Slovensko ku krádeži pamätnej tabule venovanej pamiatke E. T. Böhma

V noci, zo dňa 27. na 28. decembra 2010 došlo ku krádeži pamätnej tabule, venovanej bojovníkovi za sväté práva národa Slovenského, Emanuelovi Teodorovi Böhmovi. Pamätná doska bola odcudzená z priečelia gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, kde svojho času pôsobil ako učiteľ a odkiaľ bol pre svoju angažovanosť v prospech Slovenov vyhodený. O. z. NSS ostro odsudzuje tento hanebný čin. Na základe širšej internej analýzy sa domnieva, že nešlo o primitívnu krádež zo strany asociálneho člena, alebo skupiny, ktorej primárnym motívom je speňažiť danú tabuľu, vyrobenú zo vzácneho kovu v zberných surovinách, ale o organizovaný útok na národný symbol zo strany tuzemského, alebo zahraničného provokatéra, resp. provokatérov. Je zrejmé, že prvotným účelom tohto činu, je participácia istých jednotlivcov či skupín na rozdúchavaní národnostných vášni, ako to podobne vyplýva aj z nedávneho útoku na slovenské symboly v Komárne. O. z. NSS vyzýva kompetentných príslušníkov PZ SR, aby urobili maximum pre dolapenie páchateľa/ov tohto hanebného činu, hrubo zneucťujúceho pamiatku nášho veľkého národovca, ako aj národ Slovenský.

Za o. z. NSS

Radovan Novotný
Predseda pre organizáciu členskej základne

Peter Basala
Predseda pre propagáciu a tlač