Vyhlásenie o. z. NSS ku plánovanému odhaleniu busty Jánosovi Esterházymu v Košiciach

Od vzniku novodobej štátnosti Slovenska bolo na jeho aktuálne už opäť raz nie zvrchovanom území odhalených už nespočetné množstvo pamätných tabúľ, búst, či sôch, venovaných osobám, ktoré svojho času zaujali ostrý až nepriateľský postoj voči predkom slovenského národa, slovenskému národu, jeho základným prirodzeným požiadavkám, ako aj ku jeho štátu, alebo im bol slovenský národ v podstate ukradnutý. Za všetky “výkvety“ hýzdiace našu zem možno spomenúť sochu Ľudovíta Košúta v Rožňave, Tomáša Masaryka v Bratislave, Juraja Klapku v Komárne, či vojvodcu staromaďarských lúpežných kmeňov Bulčua v obci Búč.

Kontinuálne tak iniciátori týchto protislovenských “skvostov“ nadväzujú na tých, ktorí po roku 1945 začali “skrášľovať“ Slovenský kraj ohyzdnými pamätníkmi, venovanými “slávnym osloboditeľom“, často krát zobrazenými vo forme pripomínajúcej falický symbol, ako aj morbídnym “slávnym povstaleckým tradíciám“, spolu súvisiacim s “so slávnym oslobodením“.

O. z. NSS nie je vôbec prekvapené počínaním si týchto blúznivých pohrobkov povstania, čechoslovakizmu a veľkomaďarského šovinizmu, či zvrhlých propagátorov svetoobčianstva, globalizácie a multikulturalizmu. O. z. NSS nie je prekvapené ani umožnením osadenia týchto protislovenských symbolov, zo strany “štátnych“ orgánov, nakoľko si uvedomuje protinárodné obsadenie týchto v skutku protištátnych inštitúcii.

Na základe týchto skutočností o. z. NSS vyhlasuje a vyzýva všetkých roduverných Slovenov, aby v súvislosti s plánovaným odhaľovaním Esterházyho busty v Košiciach neprepadli šovinistickým tendenciám, vážili slová, predkladané argumenty a činy, aby mali na zreteli účel tejto proti národnej politiky (tak proti maďarskej, proti českej, či proti slovenskej), presadzovanej z pohľadu nepriateľa, ktorú svet pozná už nejaké to storočie. Jej cieľom je rozoštvať medzi sebou národy a tak z toho v prospech seba ťažiť.

O. z. NSS chápe pod prizmou kritiky a na základe určitého uhla pohľadu osoby Masaryka, Košúta, Klapku, Esterházyho či Bulčua, ako súčasť relatívne svetlejších chvíľ národa Maďarského, či Českého, ktorých pamätníky majú na ich územiach aké – také relatívne opodstatnenie (aj keď objektívne, z pohľadu národoveckého zdá sa že nie). O. z. NSS však konštatuje, že z pohľadov zvyško-štátno-záujmových a samozrejme slovenských národoveckých je jednoznačne neprijateľné, aby sa aj naďalej stavali týmto svojho času protislovensky naladeným osobám pamätníky na slovenskom území.

Ich prostriedkom je “Rozdeľuj a panuj“.
Ich meno je podľa Kristovho slova “Légia“.

V Prešove 11. 3. 2011

Radovan Novotný
Predseda NSS pre organizáciu členskej základne

Peter Basala
Predseda NSS pre propagáciu a tlač