Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

IlustráciaMohamedanizus i protestantizmus sa tiež rýchlo rozšírili. Toto je historická udalosť. Lenže i tu i tam prirodzené príčiny účinkovali. Náboženstvo Mohameda je náboženstvom tela, ktorého silným spojencom je zmyselnosť. Zbraňou tohto náboženstva nebolo presvedčenie, ale meč – ono sa potiaľ rozšírilo, pokiaľ siahal meč Mohamedánov. Kdekoľvek bol nejaký kresťanský život, tam on nevedel opanovať nikoho. (viac…)

Pridané: 28. 07. 2013 Rubrika: História

IlustráciaDni nám pomaly plynú a blíži sa 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Je to sviatok a zároveň okrúhle jubileum christianizácie našich predkov ako aj celého slovanského etnika. Od čias predkresťanskej spoločnosti našich predkov tu bolo niekoľko misijných počinov, od írsko-škótsky až po franský vplyv. No pre našich predkov bola alfou a omegou práve misijná činnosť Solúnskych bratov, oni zakorenili v našom národe (viac…)

Pridané: 04. 07. 2013 Rubrika: História

IlustráciaNa Slovensko prišli husiti z túžby po pomste a koristi, a nie s úmyslom šíriť náboženské novoty. Stálymi vojnami ich krajina schudobnela a nedostatok potravy po neúrodných rokoch nadobudol katastrofálne rozmery. Preto vtrhli do susedských krajín, najmä na Slovensko, kde mohli nielen koristiť, ale sa aj pomstiť znenávidenému Žigmundovi (Žigmund Luxemburský bol uhorský a rímsky kráľ, stál na čele boja proti husitizmu, na jeho (viac…)

Pridané: 26. 06. 2013 Rubrika: História

IlustráciaKatolicizmus a demokracia v 20. storočí

Neustále sa zostrujúca kultúrna vojna v dohasínajúcej západnej civilizácii, pred nás kladie úlohu formulovať nahromadené problémy, ich príčiny, alebo potenciálne riešenia v čo možno najvyhranenejšej podobe a to či už z dôvodu domnienky, že náprava je ešte možná, alebo z dôvodu potreby zanechať po sebe (viac…)

Pridané: 10. 06. 2013 Rubrika: História

Hrob plk. ZverinaNa konci augusta došlo v Banskej Bystrici k udalosti, ktorá sa stala známa ako Slovenské národné povstanie. Po celé desaťročia sa o ňom učilo, prednášalo a jeho účastníci, či už skutoční, alebo len domnelí boli objektom uctievania. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nie je nič, čo by o ňom nebolo známe. Opak je však pravdou. Okolo každej udalosti, ktorá je takýmto spôsobom glorifikovaná sa vždy nájde dosť (viac…)

Pridané: 21. 05. 2013 Rubrika: História

IlustráciaVplyvy rôznych vonkajších aj vnútorných činiteľov spôsobil, že dnes vo všeobecnom povedomí ľudu prevláda o Dr. Tisovi istý normalizovaný druh informácií, ktorými je človek médiami a tendenčnými historikmi od malička indoktrinovaný, a ktoré by sme mohli zhrnúť do nasledovných stereotypných pojmov: vrah – antisemita – židia – Židia – holokaust. (viac…)

Pridané: 13. 05. 2013 Rubrika: História

IlustráciaV Čechách stále panuje představa, že první Československá republika byl málem ráj na zemi, všechno fungovalo jak fungovat má, byl blahobyt, tvrdá měna, lidé byli k sobě dobří a upřímní, a nade vším tím vládl usměvavý starý pan profesor, tatíček Masaryk. Tak tuhle falešnou legendu o předválečné lžidemokracii a jejího diktátora Masaryka nám stále pořád vnucují média; využívají známého psychologického jevu, že lidé mají tendenci (viac…)

Pridané: 07. 05. 2013 Rubrika: História

Inkvizícia. Temná škvrna, ktorú mnohí spájajú so stredovekom a katolíckou cirkvou. Od dávna knihy, filmy kŕmia čitateľov a divákov. Populárny je obraz kňaza, zvrhlého až strach ako mučí nevinné devy a ženy niekde v temnom podzemí. Je však tento obraz pravdivý? Ako to v skutočnosti bolo s inkvizičnými tribunálmi, upaľovaním bosoriek a mučením? (viac…)

Pridané: 28. 11. 2012 Rubrika: História

Ako hrdý Slovák, študent archeológie a histórie som si dal za povinnosť pripomenúť Slovákom tento pamätný deň. Bohužiaľ 2. november 1938 je ľuďom málo známy a pokiaľ ho ako tak poznajú, tak vedia, že je to deň Viedenskej arbitráže, kedy Česko-Slovensko prišlo hrou veľmocí o územie. Málo sú známe fakty, ako Slováci na okupovanom území trpeli, ako Maďari rafinovane postupovali. (viac…)

Pridané: 02. 11. 2012 Rubrika: História

O autonómii Slovenska sa popísalo toho už množstvo až si človek myslí, že viac sa o tejto etape slovenských dejín ani napísať nedá. Napriek tomu sa tento významný akt národnej emancipácie neberie tak na vedomie ako tzv. Slovenské národne povstanie. Prečo je tomu tak? Azda preto, že v období kedy mocnelo Hitlerove Nemecko a po Mníchovskej zrade sme si dovolili 6. októbra 1938 vyhlásiť autonómiu Slovenska. (viac…)

Pridané: 01. 10. 2012 Rubrika: História

Z rozhodnutia Vodcu Velkonemeckej říše Adolfa Hitlera vznikol 14. marca 1939 prvý samostatný Slovenský štát. Hitler dal vtedajšiemu předsedovi autonómnej vlády Dr. Jozefovi Tisovi jasne najavo: buď samostatnosť, alebo Maďarská poroba. Samostatné Slovensko bolo prijaté nadšene drvivou väčinou slovenského ľudu a tešilo se veľkej podpore katolíckeho duchovenstva. Splnil se tak sen slovenských autonomistov a katolických intelektuálov po samostatnosti Slovenska, ktorým v tridsiatych rokoch 20. storočia dominovala Hlinkova ľudová strana. Ústava nového štátu bola klerikálnym a autoritatívnym dokumentom, vytvoreným podľa talianského, rakúskeho, španielského a portugalského fašistického strihu, teda nič nacistické, nič, čo by sa priečilo túžbam slovenského ľudu. Priblíženie sa slovenskej politiky k politike nacistov nastalo až po vnútornom prevrate vo vedení Slovenského štátu, ku ktorému došlo v Salzburgu v roku 1940. Z rozhodnutia nejvyšších nemeckých miest získali mocenské postavenie v slovenskej vláde pro nacistickí radikáli A. Mach a V. Tuka, pri čom umiernení predstavitelia – odmietajúci nacizmus –(F.Ďurčanský a spol.) boli odstavení na vedľajšiu koľaj. Prezident Tiso, ako predstaviteľ umiernených kruhov si zachoval svoj úrad.
(viac…)

Pridané: 28. 06. 2012 Rubrika: História

V týchto dňoch si Ukrajinci pripomínajú vznik Karpatskej Ukrajiny, ktorá výrazne prehĺbila národné povedomie ľudí. V tomto článku chcem priblížiť udalosti, ktoré patria k najdôležitejším v boji za nezávislosť Ukrajinského národa.

Po Mníchovskom diktáte, podpísanom 30. septembra 1938 Chamberlainom, Deladierom, Hiltlerom a Mussolinim, bola od Československa odtrhnutá Sudetská oblasť a odovzdaná Nemecku. V októbri 1938 Praha uznala Zakarpatskú autonómiu, na čelo ktorej sa spočiatku postavil promaďarský politik A. Brodij, no po niekoľkých dňoch ho vystriedal Auhustyn Vološyn, ktorý vystupoval za budovanie autonómnej Karpatskej Ukrajiny. (viac…)

Pridané: 24. 03. 2012 Rubrika: História

Poznáme desať číslic a nekonečné množstvo ich kombinácii. Niekedy vyjadrujú len jednotku množstva. Niekedy majú pre niekoho, alebo aj pre viacerých nejaký hlbší zmysel. Sú však aj také, ktorých význam je taký veľký, že väčší už azda ani nemôže byť. Ovplyvnili ľudské osudy, určovali beh dejín. 102, 3234… a mnohé ďalšie. Máme však aj my, Slováci takéto číslo? Existuje aj v našich dejinách čosi také? Odpoveď na túto otázku je áno. Existuje. O jednom takom si povieme niečo viac. O čísle 260. (viac…)

Pridané: 14. 03. 2012 Rubrika: História

„Národ slovenský po tísícročnej prestávke, po dlhoročných bojoch za svoje národné práva, má svoju vládu, má svoj snem, buduje si svoj štát, ktorý je orgánom jeho suverenity, vykonávateľom jeho vôle, je ochrancom jeho záujmov. Nikdy viac sa nesmie sťať, aby národ slovenský dostal sa do protivy so svojím štátom. Od 6. októbra 1938 národ slovenský a štát slovenský je jedno a to isté: rozkvet a úpadok jedného znamená úspech alebo rozpad druhého. (viac…)

Pridané: 14. 03. 2012 Rubrika: História

Január pre každého z nás symbolizuje začiatok nového roku, deň vzniku Slovenskej republiky a sviatok Troch kráľov. Tento prvý mesiac roku, v ktorom sa udiali významné udalosti a narodili viaceré významné osobnosti slovenských dejín, ako napríklad Ján Baltazár Magin – katolícky kňaz, básnik, autor prvej písomnej národnej obrany Slovákov, Janko Matúška – štúrovský básnik, spisovateľ, publicista, autor textu slovenskej hymny, Jozef Sivák – národovec, politik, poslanec v parlamente ČSR, minister školstva prvej Slovenskej republiky a iní, je aj mesiacom,  kedy zomrela jedna z najvýznamnejších osobností slovenského národa, ktorou je podľa mňa  Ľudovít Štúr. (viac…)

Pridané: 07. 01. 2012 Rubrika: História
« Predošlá strana
Ďalšia strana »
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci