Prejav nastupujúceho slovenského vyslanca pri sv. Stolici Karola Sidora a odpoveď pápeža Pia XII.

Karol_Sidor_1938_(Warschau)Karol Sidor povedal svoj prejav po latinsky a sv. Otec odpovedal rovnako po latinsky, len dve posledné vety povedal po slovensky. Slovenský vyslanec povedal:

„Svätý Otče! Je pre mňa obzvláštna česť, že ako prvý mimoriadny vyslanec a splnomocnený minister Slovenskej republiky pri sv. Stolici môžem odovzdať do rúk Vašej Svätosti svoju poverovaciu listinu. Čo udržalo dosiaľ slovenský národ, že bola vždy neochvejná viera vo Všemohúceho a nezlomná vernosť k Námestníkovi Kristovmu. Tieto dve základné cnosti slovenského národa sa prejavili už v samých začiatkoch nášho národného života postavením prvého kresťanského chrámu zo západných Slovanov na slovenskom území v Nitre a zvlášť po príchode vierozvestov, sv. Cyrila a Metoda.

Read more

„Láska k pravde, láska k národu…“

ilustráciaOpäť tu máme výročie vzniku prvej Slovenskej republiky, ktorej platforma stála na politickom katolicizme, a ktorej alfou a omegou bol trojjediný Boh. Nie je správne odsudzovať zrod 1. SR, pretože stála zoči-voči dvom zriadeniam, ktoré mali za cieľ vykoreniť katolícku vieru zo sveta. Prvým bola komunistická idea a jej materialistická a ateistická politika, ako aj samotné zbožštenie komunistickej strany. Na základe stručnej predefinície zriadenia Sovietskeho zväzu je nám zrejmé, že politickí predstavitelia slovenského národa držiaci sa hesla „za Boha, za národ“, nemohli pomýšľať smerom na východ. Avšak politické udalosti v našom geopolitickom priestore, ako aj v Európe, smerovali k narastajúcej moci nacistického Nemecka.

Druhým zriadením bolo teda nacistické zriadenie, ktoré stálo na Read more

Analýza 17. novembra 1989

ilustráciaSituácia

Základnou mystifikáciou je tvrdenie, že 17. novembra 1989 prišlo v Česko-Slovensku k spontánnej revolúcii obyvateľstva proti vláde Komunistickej strany. Tento politický prevrat bol však pripravovaný približne od júna 1988, pričom situácie k nemu boli vypracovávané už od previerok v KSČS v rokoch 1969 až 1970 a najmä od založenia Charty 77. Takýto záver vyplýva z nasledujúcich faktov:

1. K prevratom prišlo vo všetkých komunistických štátoch Európy synchronizovane v priebehu 7-mich mesiacov. Z hľadiska sociologického a psychologického je vylúčené, aby tieto prevraty boli uskutočnené spontánne neorganizovaným obyvateľstvom proti temer Read more

Tragédia jedného z mnohých v časoch tzv. SNP

ilustráciaNemožno donekonečna falzifikovať udalosti, ktoré nakoniec determinovali celú slovenskú spoločnosť. Slovenské národne povstanie v obraze dnešnej politickej korektnosti je dávané na výslnie, pričom životné príbehy mnohých ľudí rozprávajú samé za seba. Jedným z nich bol aj pred 70.rokmi dp. Rudolf Scheda, pôsobiaci na fare v Liptovskom sv. Jáne v rokoch 1936 až 1944, zavraždený „partizánmi“, ktorí ho večer 5. septembra 1944 odvliekli do Liptovského Mikuláša na pohovor s tým, že ho po ňom pustia domov. Naložili ho do nákladného auta, kde už bolo 64, z politických príčin zaistených, ľudí z Liptovského Mikuláša a okolia, ktorých previezli do Nemeckej Ľupče (dnešná Partizánska Ľupča). Tu boli zatvorení na obecnom úrade, kde s nimi neľudsky zaobchádzali, o čom svedčia Read more

Tzv. „Slovenské národné povstanie“ a otázka morálky

ilustráciaPovstanie prejde do slovenskej histórie menej tým, čo bolo a viac tým, ako sa okolo neho vytvoril a legálne naoktrojoval mýtus priam posvätnej nedotknuteľnosti. Začalo to už hneď po vojne, keď víťazná stránka oficiálne povýšila povstanie a všetko čo s ním súviselo, na piedestál božskej dokonalosti. Všetci tí, čo tento názor nezdieľali a slovom alebo skutkom dali svoj nesúhlas najavo, boli prísne trestaní retroaktívnymi zákonmi a nariadeniami. Toto zákonodarstvo nemá páru v dejinách civilizovaných národov a pre tento svoj nehorázny obsah a tragický dosah si zasluhuje pozornosť.

Read more

1 2 3 4 5 12