Tragédia jedného z mnohých v časoch tzv. SNP

ilustráciaNemožno donekonečna falzifikovať udalosti, ktoré nakoniec determinovali celú slovenskú spoločnosť. Slovenské národne povstanie v obraze dnešnej politickej korektnosti je dávané na výslnie, pričom životné príbehy mnohých ľudí rozprávajú samé za seba. Jedným z nich bol aj pred 70.rokmi dp. Rudolf Scheda, pôsobiaci na fare v Liptovskom sv. Jáne v rokoch 1936 až 1944, zavraždený „partizánmi“, ktorí ho večer 5. septembra 1944 odvliekli do Liptovského Mikuláša na pohovor s tým, že ho po ňom pustia domov. Naložili ho do nákladného auta, kde už bolo 64, z politických príčin zaistených, ľudí z Liptovského Mikuláša a okolia, ktorých previezli do Nemeckej Ľupče (dnešná Partizánska Ľupča). Tu boli zatvorení na obecnom úrade, kde s nimi neľudsky zaobchádzali, o čom svedčia Read more

Tzv. „Slovenské národné povstanie“ a otázka morálky

ilustráciaPovstanie prejde do slovenskej histórie menej tým, čo bolo a viac tým, ako sa okolo neho vytvoril a legálne naoktrojoval mýtus priam posvätnej nedotknuteľnosti. Začalo to už hneď po vojne, keď víťazná stránka oficiálne povýšila povstanie a všetko čo s ním súviselo, na piedestál božskej dokonalosti. Všetci tí, čo tento názor nezdieľali a slovom alebo skutkom dali svoj nesúhlas najavo, boli prísne trestaní retroaktívnymi zákonmi a nariadeniami. Toto zákonodarstvo nemá páru v dejinách civilizovaných národov a pre tento svoj nehorázny obsah a tragický dosah si zasluhuje pozornosť.

Read more

List kniežaťu Rasticovi od cisára Michala III.

ilustráciaZnenie listu je zaznamenané v XIV. kapitole „Života Konštantína“, ktorý bol podľa historikov napísaný v staroslovenčine zrejme ešte počas života sv. Metoda, pravdepodobne Klementom Ochridským. Je to odpoveď na Rasticovo posolstvo cisárovi Michalovi III., zapísané v tom istom historickom prameni: „Keďže náš ľud pohanstvo odvrhol a drží sa kresťanského zákona a nemáme učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru, aby aj iné krajiny, vidiac to, nás napodobnili, pošli nám teda, vladár, takého biskupa a učiteľa. Lebo od vás na všetky strany vždy dobrý zákon vychádza.“

Boh, „ktorý chce, aby boli všetci spasení a poznali pravdu“ (1 Tim 2, 4), a aby dosiahli vyšší stupeň dokonalosti, videl tvoju vieru a Read more

Milovanému Synovi, osvietenému a ctihodnému mužovi, prezidentovi Slovenskej republiky; PIUS PP. XII.

ilustráciaMilovaný Syn, osvietený a ctihodný muž! Pozdrav a Apoštolské požehnanie.

Dozvedeli sme sa z úradného oznámenia datovaného v uplynulom mesiaci, že si bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a že si už aj nastúpil do tohto úradu. Za túto písomnú správu Ti prechovávame a vzdávame náležitú vďaku a prosíme Boha, aby Tvojmu národu, ktorý je Nám zaiste veľmi drahý, dobrotivo ráčil udeliť opravdivý blahobyt a šťastie, ktoré katolícke Read more

Čas autonómie „nastal“

IlustráciaPísal sa 6. október 1938, keď bol z balkóna Katolíckeho domu v Žiline vyhlásený Žilinský manifest a podpísaná Žilinská dohoda. Takéto bolo prehlásenie Žilinského manifestu: „Mníchovská dohoda štyroch veľmocí podstatne zmenila štátne a politické pomery v strednej Európe. My Slováci, ako samobytný slovenský národ, žijúci od vekov na území Slovenska, uplatňujeme si svoje samourčovacie právo a preto dovolávame sa medzinárodného zagarantovania nedeliteľnosti svojej slovenskej národnej jednoty a nami obydlenej zeme. Chceme slobodne podľa vlastnej vôle určiť svoj budúci život v plnom rozsahu, v to počítajúc aj štátnu ústrojnosť v priateľskom spolužití so všetkými okolitými národmi a tak prispieť k usporiadaniu pomerov v strednej Európe v duchu kresťanskom. Vytrváme po Read more

1 2 3 4 5 12