Prečo komunisti nenávideli Hlinku

ilustráciaKomunistickému režimu na Slovensku neboli nepriateľmi zločinci, fabrikanti, povaľači a rozličné elementy. Tých sa nemal prečo báť, lebo neohrozovali jeho náuku. Koho sa však obávali, koho nenávideli a proti komu sústredili všetok svoj boj a celú svoju podlosť – to bola náuka, založená na láske k Bohu a k národu, na ktorých princípoch bolo založené učenie, svetonázor a duch Hlinkovej Slovenskej ľudovej strany. Apoštolom, kriesiteľom, tvorcom tohto učenia od začiatku 20. storočia bol kňaz a národný buditeľ Andrej Hlinka. On vystihol potrebu chudobného dedinského ľudu. Hlinka si uvedomil, že popri kresťanskom učení bude potrebné slovenskému človekovi vytvoriť zdravý hospodársky systém, v ktorom by bol viacej odkázaný a závislý na seba, než na tých, ktorí išli z neho zodrať kožu. Toto Read more

Vševlad J. Gajdoš – františkán, ktorý zaplavil Slovensko tisíckami pohľadníc s podobizňou J. Tisu ako „slovenského mučeníka“

ilustráciaBližšie so životom a rozsiahlou odbornou prácou františkána, knihovníka, archivára, literárneho vedca, filozofa, fotografistu, učiteľa a v neposlednom rade rodoľuba Vševlada Jozefa Gajdoša, OFM (1907-1978) sa môžeme zoznámiť najmä v jeho autobiografickom spise venovanom jeho mladšiemu oltárnemu spolubratovi Andrejovi Valachovi, resp. v referáte Júliusa Paštetu Chvála milovníka, objaviteľa a záchrancu kníh publikovanom v zbierke niektorých Gajdošových významných prác pod titulom V tichu kláštorov a knižníc (Bratislava: Lúč, 2004). Nasledovné útržky sú čerpané práve z týchto dvoch prác.

Read more

Umučenie dp. Jána Nemca

Ilustrácia„V nočných hodinách (16.-17.novembra 1944) sa partizáni vlámali do farskej budovy v Lieskovci pri Humennom a prepadli mladého farára Jána Nemca, ktorého hrozne týrali, potom uviazali za koňom a v blate vliekli cez polia a lesy štyroch chotárov až do Žalobína. Potom ho odviezli ku Girovciam a tam dvoma strelami a rozsekaním lebky ho zavraždili. Mŕtvolu vyzliekli zo šiat a hodili do rieky Oľky.“ (1)

Ján Nemec sa narodil roku 1911 v Šarišských Bohdanovciach, v zbožnej a národne uvedomelej roľníckej rodine. Od útleho detstva vynikal svojou svedomitosťou, poslušnosťou a najmä záujmom o štúdium. Po štyroch rokoch strávených na miestnej ľudovej škole desaťročnému Jankovi, aj napriek pomerne vysokým nákladom Read more

Andrej Hlinka: Čo je Cirkev a čo je štát?

IlustráciaCirkev je kráľovstvo nebeské; štát je kráľovstvo pozemské. Cirkev je vlasť a otčina duše našej; štát je vlasť a otčina telesnej bytnosti našej. Privtelením do Cirkvi stávame sa občanmi kráľovstva nebeského na zemi; privtelením do štátu stávame sa občanmi pozemskej vlasti. Cirkev nás vychováva najprv pre večnosť a potom i pre časnosť; štát nás vychováva najprv pre časnosť, a potom – nemá nám prekážať v dosiahnutí večného spasenia.

Štát je zakorenený v hrude zemskej, z ktorej berie svoju moc a silu: zlato a meč. Cirkev je zakotvená, zakorenená v nebi, vo večnosti, v Read more

Jozef Tiso a Židia – úlomky zo zamlčiavaných skutočností

IlustráciaVplyvy rôznych vonkajších aj vnútorných činiteľov spôsobil, že dnes vo všeobecnom povedomí ľudu prevláda o Dr. Tisovi istý normalizovaný druh informácií, ktorými je človek médiami a tendenčnými historikmi od malička indoktrinovaný, a ktoré by sme mohli zhrnúť do nasledovných stereotypných pojmov: vrah – antisemita – židia – Židia – holokaust.

Čoraz menej sa však do povedomia bežných ľudí dostávajú pojmy ako prvý slovenský prezident – záchranca národa – významný predvojnový politik – kňaz – predkladateľ riešenia sociálnej a hospodárskej nespravodlivosti na Slovensku, ap.

Read more

1 2 3 4 6