Andrej Hlinka

„Bratia oltárni, do práce sa! Učiňme si priateľov nie z mamony, ale z ľudu, ktorý v deň navštívenia a zkúšky k nám sa vinúť bude. Dnes nemáme už čo ztratiť. Priazeň sveta sme už dávno ztratili. Všetko je proti nám. Každý na nás cerí zuby, len ľud hľadá vodcov. A kto má byť prirodzenejším vodcom jeho, než ten, ktorý v jeho osudoch priaznivých i nepriaznivých podiel berie? Jeho duchovný otec, kňaz jeho. Ak premeškáme dnešnú príležitosť, aj ľud od nás odvrátia a my osamotení môžeme nariekať na srúcaninách jeruzalemských, nepriatelia však vysmievať sa nám budú.“

 

(30 ročný Andrej Hlinka)