Bojovník proti alkoholizmu Ján Andraščík – návšteva pamätnej izby, 17.8. 2012 – Lipovce

Ján Andraščík – slovenský národovec, vychovávateľ, profesor, katolícky farár sa do povedomia zapísal najmä ako mravokárca, bojovník proti alkoholizmu. Rodený Lipovčan bol od útleho veku konfrontovaný so zhubnými následkami požívania diablovho moku pre národný organizmus.

 

Jeho spis Šenk palečeni nenecháva suchú niť na strašiakovi menom alkohol a jeho propagátoroch. Práve napísaním Šenku sa dostal do širšieho povedomia a prakticky sa zaradil do skupiny Štúrovských aktivistov, ktorých širokú agendu tvoril aj boj proti zhubnému alkoholizmu.

 

Ukážka zo šenku:

 

Krčmár žid Lajzer svojej žene:

 

Rachľo! Či si čula – co to muderci

furman a s nim vojak – jake to zvidrelci?

Ked oni krescanskich – ošvetľa sprostakoch,

nebudze na švece – už vecej pijakoch.

Jako trižve ľudze – nedaju še klamac,

Ta mi už bohatsvo – nebudzeme z nich mac.“

 

 

Dôstojný pán Ján Andraščík, aj keď bol nadaný a šikovný neokúsil svetskú slávu v širšom merítku, nakoľko sa v čase maďarizácie verejne prezentoval svojou slovenskou rodoláskou. Tým viac si zaslúži náš obdiv a inšpirácie. Šenk paľečeni ostáva aktuálny na veky vekov, zvlášť v dnešnej drogovo prebujnenej dobe umierajúcej Západnej civilizácie , (ne)fungujúcej na závislosti bezbrehého konzumu.

 

Zomrel v Bardejove v úplnej chudobe, kde je aj pochovaný. Z úcty k jeho Bohu milej činnosti pomenovali po ňom školu, ulicu, vybudovali mu dôstojný pomník na cintoríne, ako aj na priečelí miestnej fary osadili pamätnú tabuľu.

 

Odpočinutie večné daj mu ó Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji amen.

 

Radovan Novotný