Msgr. František Fuga: Mohutný maják na slovenskom duchovnom mori – Dr. Jozef Tiso

O človeka, ktorý je Nikto, nikto nemá ani záujem. Nikto nemá ani nepriateľov, ani priateľov. Kto je čím vyššie postavený, tým má aj viac priateľov, ale aj nepriateľov. Pýtam sa: – Kto zo Slovákov v dejinách mal toľko priateľov, ale aj nepriateľov ako prezident – mučeník Dr. Jozef Tiso? Hľa, každému je jasné, prečo ho opravdiví Slováci a Slovensky milujú a tým sa vyjasňuje aj druhé tvrdenie, že kto sa zo Slovákov zrieka Msgr. Jozefa Tisu, kto sa ho stráni, ten dokazuje aj svoje vnútorné presvedčenie, či je Slovákom iba podľa mena a podľa kriku, alebo či je Slovákom podľa presvedčenia. Tretia možnosť je jalové filozofovanie, o ktorom zdravý gazdovský rozum by povedal: to je iba mlátenie slamy. To platí tak o jednotlivcoch, ako aj o organizáciách, ktoré sa skladajú z neúprimných jedincov.

Naši nepriatelia môžu hanobiť slovenské dejiny, môžu prekrúcať rôzne dáta a udalosti slovenských dejín, no vývoj správnych slovenských dejín – ten nezastavia ani falošní historici, ktorí za peniaze falšujú slovenské dejiny. Pravda a poctivosť či spravodlivosť vlády ľudomila prezidenta Dr. Jozefa Tisu je hlboko zaznamenaná v dobe trvania Slovenskej republiky. Terajšie vykrúcania, očierňovania, snívanie nič neváži. Pravda, ľahtinkárov a nepriateľov to poteší tak, ako potešilo ukrižovanie Pána Ježiša farizejov. To však sa iba farizeji vyfarbili pred tvárou ľudí, akí sú falošní, nespravodliví a hodní zavrhnutia. Na podobnej ceste, ako bol náš Spasiteľ, je aj náš budúci svätec: Môžu si naši nepriatelia trhať od zlosti vlasy či z brád alebo hláv, ak ešte majú nejaké. Na veci sa nič nemení, proces k svätorečeniu je na dobrej a na správnej ceste.

To dokazuje list Prefekta Najvyššej Inštancie, keď tam jasne hovorí: Každý kanonizovaný má svojich priateľov a zástancov, ktorí robia všetko možné, aby bol čím skôr kanonizovaný, ale ten istý kandidát má aj svojich odporcov, ktorí taktiež robia všetko možné, aby kanonizovanie prekazili, znemožnili, ba aj úplne odstránili. I na jednej strane sú ľudia, i na druhej. Rozdiel je však v tom, že tí prví sú silní, lebo sú zakorenení v Bohu a tí druhí sú zdanlivo (!) možno aj silnejší, ale v skutočnosti sú to slabosi, lebo pracujú pod velením satana a jeho pomocníkov. Či Pán Boh by urobil zázrak na modlitby kandidáta na svätorečenie, ktorý by bol takým hriešničiskom, akého ho robia napr. jeho nepriatelia? To by bol nerozumný človek, čo by to len pomyslel.

Nuž kuvici, kuvikajte si ďalej svoje kuvičie piesne, vydávajte knihy proti Tisovi – tým len dokazujete to, že satan nie je ešte spokojný s tými gebuzinami, ktoré boli doposiaľ vytlačené. Ani nevieme, či máme mať súcit nad papierom, ktorý tie vaše rozprávočky nesie, alebo či máme ľutovať satana a jeho pomocníkov, že sa tak namáhajú, strácajú spánok vo svojej zbytočnej robote. Pravda nakoniec vždy zvíťazila a zvíťazí aj teraz! Zahraničná Matica slovenská ako rozumná matka pozoruje tak jednotlivcov, ako aj slovenské organizácie. Mnohokrát by rada hromovým hlasom zvolala: – QUO VADIS?- Kam ideš slovenská organizácia? Či sa nehanbíš zrádzať svoj národ, za ktorý máš pracovať?

(skrátené)

Msgr. František Fuga (1923-1987) bol generálnym vikárom Slovenského gréckokatolíckeho biskupstva sv. Cyrila a sv. Metoda v Kanade a tretím predsedom Zahraničnej Matice slovenskej. Horlil za blahorečenie mučeníka Jozefa Tisu, na ktorého orodovanie bol vyliečený z ťažkej choroby.