VIII. ročník Memoriálu Jána Šmigovského – 29. august 2015

JŠJe piatok 28. augusta 2015 asi 20 minút pred polnocou, keď sa v Prešove pri konktatedrále sv. Mikuláša postupne schádzame, aby sme sa už po ôsmy krát vydali 60 kilometrovou trasou z Prešova do Spišského Podhradia na počesť podplukovníka Jána Šmigovského. Po registrácii účastníkov zaznievajú základné inštrukcie ohľadom pochodu a úvodná modlitba. Niekoľko minút po polnoci vyrážame. Vyprevádza nás a s prianím šťastnej cesty sa s nami na niekoľko hodín lúči i 74-ročný syn pplk. Šmigovského – pán Vladimír. Precestoval stovky kilometrov až z Čiech, aby svojou prítomnosťou podporil nehynúcu pamiatku na jeho otca a na konci vyznamenal úspešných absolventov pamätným odznakom.

Prvá tretina cesty – z Prešova do Ražnian – ubieha pomerne rýchlo. V Read more

1152. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, 5. júl 2015, Ludrová

ilustrácia„Ty však z výsosti, svätá a ctihodná hlava, hľaď na nás, túžiacich za tebou, svojimi modlitbami, vysloboď svojich učeníkov z každého nebezpečenstva a rozširuj pravé učenie, bludárstvo však prenasleduj, aby sme, žijúc tu dôstojne podľa svojho poslania, stáli potom s tebou, tvoje stádo, po pravej strane Krista, nášho Boha, a prijali od neho večný život. Lebo jeho je sláva i česť na veky vekov. Amen.“ Takto zakončuje autor (podľa niektorých historikov ide o sv. Gorazda) životopis svätého Metoda (Žitie Metodovo), čím nám dáva rukolapný dôkaz o tom, že solúnski bratia boli už tesne po svojej smrti uctievaní ako svätí. I životopisec sv. Cyrila hovorí o zázrakoch, ktoré sprevádzali udalosti v Ríme po smrti Filozofa, vďaka ktorým ľudia „ešte väčšmi prilipli k jeho svätosti a dôstojnosti.“

Read more

Spomienka na bombardovanie Spišskej Novej Vsi – 28. 3. 2015, Spišská Nová Ves

ilustráciaAko pre dieťa je krst vodou otvorením sa novému životu, tak pre novonarodený Slovenský štát bol krst ohňom boj jeho stíhačov a bombardérov proti maďarskému letectvu. Ako pre dieťa tento akt nadobúda význam vo vzťahu k Bohu a je nutné ho hodnotiť vo vysoko pozitívnych intenciách, tak krst ohňom, ktorým prešlo slovenské „JA“ nadobudlo obrovský význam vo vzťahu ku perspektíve životaschopnosti štátu.

Áno, Slovensko prišlo o ďalšie územia, áno, padli vojaci, áno boli straty na majetku, áno… Nič však neprekoná konečný výsledok, vyplývajúci z bitky, v ktorej obstáli, síce slabší, ale o toľko viac odhodlanejší, aby tak nadviazali na slávnych predkov a ukázali cestu súčasníkom i nasledovníkom. Práve toto integrálne spojenie má Read more

76. výročie vzniku 1. Slovenského štátu, Nižná Šebastová, 15. marec 2015

ilustráciaPočas 1. ČSR sa musel slovenský element na poli ideovom pasovať najmä s dvoma prúdmi: antiklerikalizmom a čechoslovakizmom. Antiklerikalizmus potláčal katolícku postať slovenského národa, čechoslovakizmus jeho národnú individualitu. V hierarchii hodnôt stojí náboženstvo nad národom, preto možno pražský antiklerikalizmus považovať za väčšie zlo, než pražský čechoslovakizmus, hoc teoreticky i prakticky boli bytostne prepojené. Z mnohých prejavov ľudáckych vodcov možno jasne vyvodiť skutočnosť, že štátna samostatnosť nebola vnímaná ako cieľ a hodnota sama osebe, lež ako prostriedok k tomu, aby sa mohol slovenský národ rozvíjať na svojom a podľa svojho, teda najmä v duchu kresťanskom, čo za demoliberálneho režimu 1. ČSR nebolo uskutočniteľné.

Read more

1 4 5 6 7 8 25