Výročie vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny, 11. október 2015, Žilina

ilustráciaVyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny v rámci 1. ČSR zo 6. októbra 1938 otvorilo novú epochu našich novodobých dejín. Trvala síce len niekoľko rokov, no má pre nás veľký význam. Strom sa pozná po ovocí a táto epocha, ktorá o pár mesiacov neskôr vyústila v štátnu samostatnosť, je jasným dôkazom toho, že iba štát spravovaný podľa Božieho poriadku môže priniesť skutočné požehnanie a blaho pre svoj ľud. „Katolicizmus dáva jednotlivcovi charakter, dušu, cítiace srdce, to isté dáva aj štátu“, hovorí Dr. Jozef Tiso v jednom zo svojich prejavov.

I tento rok sme sa stretli v Žiline, pod balkónom Katolíckeho domu, z ktorého bol vyhlásený Žilinský manifest deklarujúci slovenskú autonómiu, aby sme si pripomenuli onen veľký deň a prihlásili sa k Read more

Návšteva pána Vladimíra pri príležitosti 70. výročia nespravodlivej popravy jeho otca, pplk. Jána Šmigovského

smigovskeho-odskodnenie_05V rámci projektu “Rehabilituj“, dávajúceho si za cieľ nanovo preskúmať súdne procesy z povojnových rokov 1945 až 1948 v obnovenej československej demokracii s akcentom na retribučné súdnictvo tzv. Slovenskej národnej rady na Slovensku, sme symbolicky v čase 70. výročia popravy prvej obete tzv. retribučného súdnictva pplk. Jána Šmigovkého navštívili jeho syna, v Českej republike žijúceho, pána Vladimíra Šmigovského.

Okrem symbolického finančného odškodného, ktoré bolo do rúk syna Pplk. Šmigovského zložené, pán Vladimír pri príležitosti výročia nespravodlivej popravy svojho otca poveril o. z. Nové slobodné Slovensko zastupovaním svojej rodiny a prípadu svojho otca v nasledovnom prehlásení: Read more

71. výročie zavraždenia kňaza Rudolfa Schedu; 6. septembra 2015, Liptovský Ján

11947406_528979037255282_5234284884182721919_n-1Svätý Tomáš Akvinský píše o mučeníkoch, že „svojimi telesnými utrpeniami až k smrti vydávajú svedectvo pravde, nie ktorejkoľvek, lež tej, ktorá je podľa zbožnosti, ktorú sme poznali skrze Krista.“ (STh II-II q. 124 a. 5 co.) Mučeníkom teda môže byť len ten, kto dobrovoľne prijme smrť za pravdu Kristom zjavenej katolíckej viery. Nemusí ísť pritom o explicitné vyznanie tej-ktorej pravdy viery, počíta sa i vyznanie „skrze skutky, ktorými niekto ukazuje, že má vieru,“ pokračuje sv. Tomáš. (Tamtiež) To sa vzťahuje aj na prípad dp. Rudolfa Schedu, farára v Liptovskom Svätom Jáne, mučeníka Kristovho kňazstva. Je nepravdepodobné, že by ho partizánski banditi počas „výsluchu“ pred umučením vyzývali, aby zaprel svoju vieru. Jeho vyznanie viery, svedectvo pravde, teda spočívalo v skutkoch, a Read more

VIII. ročník Memoriálu Jána Šmigovského – 29. august 2015

JŠJe piatok 28. augusta 2015 asi 20 minút pred polnocou, keď sa v Prešove pri konktatedrále sv. Mikuláša postupne schádzame, aby sme sa už po ôsmy krát vydali 60 kilometrovou trasou z Prešova do Spišského Podhradia na počesť podplukovníka Jána Šmigovského. Po registrácii účastníkov zaznievajú základné inštrukcie ohľadom pochodu a úvodná modlitba. Niekoľko minút po polnoci vyrážame. Vyprevádza nás a s prianím šťastnej cesty sa s nami na niekoľko hodín lúči i 74-ročný syn pplk. Šmigovského – pán Vladimír. Precestoval stovky kilometrov až z Čiech, aby svojou prítomnosťou podporil nehynúcu pamiatku na jeho otca a na konci vyznamenal úspešných absolventov pamätným odznakom.

Prvá tretina cesty – z Prešova do Ražnian – ubieha pomerne rýchlo. V Read more

1 4 5 6 7 8 25