72. výročie umučenia dp. Jána Nemca, 17. november 2016

Stretávame sa ako zvyčajne na mieste posledného pôsobenia kňaza Jána Nemca v Lieskovci a vydávame sa po ceste, ktorá bola v živote Jána tá posledná pozemská. Jeho pozemská cesta bola cesta týrania a mučenia, ktorým sa partizáni mstili na bezbrannom kňazovi. Ten im už dal všetok svoj majetok, ktorý mal v ich očiach hodnotu. Nestačilo to, lebo ich cieľom po opakovanom rabovaní fary sa ukázalo mučenie a týranie. Ako inak môžeme nazvať vlečenie biedne odetého kňaza v chladnom sychravom chladnom večere skoro 12 km po poľnej ceste? Sú to prízemné prejavy prízemných živlov. Už fakt, že sa opovážili rabovať na fare a neskôr aj siahnuť na život kňaza hovorí o tom, že ich úcta ku kňazovi bola veľmi slabá a vypovedá to o ich hodnotách. Každý aj neveriaci človek už z prirodzenosti má určitú úctu k človeku a to zvlášť ku kňazovi. Uvedomuje si už len jeho morálnu hodnotu. Presne o tom je aj tento príbeh, o hodnote, ktorú niekto má a niekto nemá. Partizáni neponúkali hodnotu, len hodnotu chceli ničiť. Možno už len z toho titulu, že v kňazovi videli človeka hodnoty, ktorú oni nenávideli a rabovanie nedokázalo tohto mučeníka Nemca vyhnať. Chceli mu dokázať, že keď sa nebojí, oni mu ukážu. Hodnoty, ktoré zastupoval tu na zemi Ján Nemec boli hodnoty večné, hodné obety. Sú to Kristovi bojovníci, ktorí sú odhodlaní urobiť pre Krista viac. Ján Nemec mohol odísť, nikto by mu to nevyčítal v pohnutých časoch, ale on ostal pri ľude ako pastier pri ovciach, aby ukázal že Pán sveta je viac ako partizáni. Mohlo by sa zdať, že partizáni zvíťazili lebo ho zabili. Neskôr dokonca pohrobkovia tých istých partizánov, ktorí nenávideli hodnoty obsadili túto zem a v konečnom dôsledku do týchto čias v rôznych podobách nás okupujú doteraz. Hodnota, ktorú nám tu Ján Nemec vo svojej službe a príklade nasledovania Krista zanechal, je hodnota večná. Dôkazom je aj to, že po 72 rokoch sme prešli jeho poslednou cestou a pri mieste jeho skonania si uvedomujeme, že hodnota viery v Krista je hodnota, ktorá dokáže v človeku prebudiť nesmiernu silu, ktorú nemožno zastaviť. Partizáni sa domnievali, že násilnou vraždou možno zastaviť tieto hodnoty. Ale ako sme toho dnes svedkami nie je to možné. Preto 72 rokov od vraždy Jána Nemca si hovoríme o zhubnom vplyve a pôsobení partizánov na území Slovenka, ktoré nám prezentoval na slovo vzatý odborník historik Martin Lacko, ktorý nám vo svojej prednáške v kultúrnom dome v obci Jasenovce, priblížil kontext pôsobenia partizánov na celom území Slovenska. Poukázal na nie ojedinelí prípad vrážd, rabovania, násilia a množstva iných neprávostí. Aj 72 rokov od tejto vraždy nebol nikto potrestaný a spoločnosti chýba objektívny pohľad na obdobie partizánskych výpadov. Preto aj práca Dr. Martina Lacka aj práca nášho združenia má veľké opodstatnenie a zmysel. Je našou povinnosťou odhaliť širokej verejnosti neznáme zamlčované fakty o pôsobení partizánskych banditov a poukázať na ich pravé hodnoty, pohnútky a ciele.

Maroš

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.