Spomienka na Emanuela T. Böhma, 7. február 2016, Košice

12514090_850295681762813_7827373567981821585_oV nedeľu 7. februára 2016 sme sa stretli v Košiciach pred gymnáziom na Poštovej ulici, aby sme si pripomenuli osobnosť Emanuela Teodora Böhma, pôsobiaceho na onom gymnáziu, pri príležitosti 107. výročia jeho narodenia. Emanuel Teodor Böhm je pre mnohých súčasníkov osobou neznámou, hoc sa nezmazateľne zapísal do dejín boja za Boha a slovenský národ. Popri jeho plodnej vedeckej a proslovenskej činnosti v zahraničnom exile, do ktorého bol nútený i s rodinou odísť v roku 1948, sa nám však v súvislosti s jeho menom azda najviac dostáva do popredia otázka boja za práva Slovákov na okupovanom slovenskom území hortyovským Maďarskom po Viedenskej arbitráži. Tieto udalosti zastihli Böhma práve v Košiciach, ktoré pripadli Maďarsku, keď tu pôsobil ako profesor na vyššej reálke (dnešné gymnázium). Ihneď po arbitráži sa zapojil do boja proti maďarskej Read more

Spomienková slávnosť a Memoriál Božieho sluhu Jána Nemca zabitého partizánmi, 17. novembra 2015

IMG_3923Už tretí krát sme sa zišli v Lieskovci, aby sme si putovným sprievodom pripomenuli poslednú pozemskú krížovú cestu mučeníka Jána Nemca. Ako každý rok sme vyrazili z Lieskovca od pamätnej tabule venovanej Jánovi Nemcovi, ktorá je umiestnená na budove obecného úradu. Tak ako každý rok, aj tento rok nás čakala cesta cez polia, lúky, les a na koniec aj asfaltová cesta. Po troch hodinách sme dorazili do Polomy, kde končila svätá omša obetovaná za Jána Nemca a spojil sa tak putovný sprievod s putujúcimi z rodnej obce Jána Nemca, Šarišských Bohdanoviec, veriacimi z jeho posledného pôsobiska Lieskovca a z iných miest.

Sprievod od kostola v Polome začal tento rok netradične hranou dramatizáciou, aby sme si čo najrealistickejšie priblížili posledné Read more

Výročie vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny, 11. október 2015, Žilina

ilustráciaVyhlásenie autonómie Slovenskej krajiny v rámci 1. ČSR zo 6. októbra 1938 otvorilo novú epochu našich novodobých dejín. Trvala síce len niekoľko rokov, no má pre nás veľký význam. Strom sa pozná po ovocí a táto epocha, ktorá o pár mesiacov neskôr vyústila v štátnu samostatnosť, je jasným dôkazom toho, že iba štát spravovaný podľa Božieho poriadku môže priniesť skutočné požehnanie a blaho pre svoj ľud. „Katolicizmus dáva jednotlivcovi charakter, dušu, cítiace srdce, to isté dáva aj štátu“, hovorí Dr. Jozef Tiso v jednom zo svojich prejavov.

I tento rok sme sa stretli v Žiline, pod balkónom Katolíckeho domu, z ktorého bol vyhlásený Žilinský manifest deklarujúci slovenskú autonómiu, aby sme si pripomenuli onen veľký deň a prihlásili sa k Read more

Návšteva pána Vladimíra pri príležitosti 70. výročia nespravodlivej popravy jeho otca, pplk. Jána Šmigovského

smigovskeho-odskodnenie_05V rámci projektu “Rehabilituj“, dávajúceho si za cieľ nanovo preskúmať súdne procesy z povojnových rokov 1945 až 1948 v obnovenej československej demokracii s akcentom na retribučné súdnictvo tzv. Slovenskej národnej rady na Slovensku, sme symbolicky v čase 70. výročia popravy prvej obete tzv. retribučného súdnictva pplk. Jána Šmigovkého navštívili jeho syna, v Českej republike žijúceho, pána Vladimíra Šmigovského.

Okrem symbolického finančného odškodného, ktoré bolo do rúk syna Pplk. Šmigovského zložené, pán Vladimír pri príležitosti výročia nespravodlivej popravy svojho otca poveril o. z. Nové slobodné Slovensko zastupovaním svojej rodiny a prípadu svojho otca v nasledovnom prehlásení: Read more

71. výročie zavraždenia kňaza Rudolfa Schedu; 6. septembra 2015, Liptovský Ján

11947406_528979037255282_5234284884182721919_n-1Svätý Tomáš Akvinský píše o mučeníkoch, že „svojimi telesnými utrpeniami až k smrti vydávajú svedectvo pravde, nie ktorejkoľvek, lež tej, ktorá je podľa zbožnosti, ktorú sme poznali skrze Krista.“ (STh II-II q. 124 a. 5 co.) Mučeníkom teda môže byť len ten, kto dobrovoľne prijme smrť za pravdu Kristom zjavenej katolíckej viery. Nemusí ísť pritom o explicitné vyznanie tej-ktorej pravdy viery, počíta sa i vyznanie „skrze skutky, ktorými niekto ukazuje, že má vieru,“ pokračuje sv. Tomáš. (Tamtiež) To sa vzťahuje aj na prípad dp. Rudolfa Schedu, farára v Liptovskom Svätom Jáne, mučeníka Kristovho kňazstva. Je nepravdepodobné, že by ho partizánski banditi počas „výsluchu“ pred umučením vyzývali, aby zaprel svoju vieru. Jeho vyznanie viery, svedectvo pravde, teda spočívalo v skutkoch, a Read more

1 3 4 5 6 7 25