IV. ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu

MG_2117Duch osemnásťročnej tradície Slovenských národných pútí za mučeníka Jozefa Tisu do Altöttingu ožil. A postupne sa upevňuje. V noci z piatka na sobotu (15.4. – 16.4) totiž už štvrtý krát absolvovali pútnici z rôznych kútov Slovenska 25 kilometrovú pešiu púť z Rajca do Veľkej Bytče, pod názvom Memoriál mučeníka Jozefa Tisu, aby u Všemohúceho vyprosili vyzdvihnutie na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, a aby zároveň demonštrovali bytostné prepojenie katolíckeho s národným a národného s katolíckym zhrnuté v zásade „Za Boha a národ“, ktorej Jozef Tiso, ako prízvukuje vo svojom poslednom odkaze: „slúžil celý svoj život“.

Memoriál chce oprášiť a posilniť ľudový kultus Jozefa Tisu nielen ako významného štátnika a prvého prezidenta samostatného Slovenska, Read more

Spomienka na bombardovanie Spišskej Novej Vsi – 2. 4. 2016, Spišská Nová Ves

IMG_1455Hoci má vojenský konflikt medzi Slovenským štátom a hortyovským Maďarskom z roku 1939 prívlastok „Malá vojna“ a v súčasnosti sa mu nevenuje takmer nijaká pozornosť, bola to pre ťažko skúšaný slovenský národ veľká skúška. Veď naši južní susedia zaútočili bez vypovedania vojny už v ranných hodinách 23. marca, teda len 9 dní po vzniku samostatného štátu, plne si vedomí skutočnosti, že slovenská armáda sa ešte formuje, že trpí veľkým personálnym i materiálnym nedostatkom, nakoľko väčšina kľúčových funkcií bola pred osamostatnením v českých rukách. Maďari prekročili naše hranice s istotou, že za daných podmienok nenarazia na veľkú odozvu.

Opak bol pravdou. Ich útok vyvolal na Slovensku všeobecný odpor, Read more

77. výročie vzniku 1. Slovenského štátu, 13. marec 2016, Nižná Šebastová

Nedeľa 13. marca 2016 patrila už tradičnej spomienke na prvý Slovenský štát zo 14. marca 1939. Uskutočnila sa napoludnie v Nižnej Šebastovej pri buste Otca národa Mons. Andreja Hlinku. Pred samotnou spomienkou sme sa zúčastnili na byzantskej sv. liturgii v prešovskej gréckokatolíckej katedrále. Po ceste do Nižnej Šebastovej, zastaviac sa na cintoríne, sme si uctili padlých slovenských a nemeckých vojakov, bojovníkov proti boľševizmu, a krátkou modlitbou poprosili Všemohúceho za ich duše.

Žijeme v dobe všeobecného úpadku, ktorý je spôsobený odpadom človeka od svojho Stvoriteľa. Svet sa topí v pokrokárskom bahne a úzka cesta do neba sa stáva v tomto diabolskom zmätení ešte užšou.

Read more

Spomienka na Emanuela T. Böhma, 7. február 2016, Košice

12514090_850295681762813_7827373567981821585_oV nedeľu 7. februára 2016 sme sa stretli v Košiciach pred gymnáziom na Poštovej ulici, aby sme si pripomenuli osobnosť Emanuela Teodora Böhma, pôsobiaceho na onom gymnáziu, pri príležitosti 107. výročia jeho narodenia. Emanuel Teodor Böhm je pre mnohých súčasníkov osobou neznámou, hoc sa nezmazateľne zapísal do dejín boja za Boha a slovenský národ. Popri jeho plodnej vedeckej a proslovenskej činnosti v zahraničnom exile, do ktorého bol nútený i s rodinou odísť v roku 1948, sa nám však v súvislosti s jeho menom azda najviac dostáva do popredia otázka boja za práva Slovákov na okupovanom slovenskom území hortyovským Maďarskom po Viedenskej arbitráži. Tieto udalosti zastihli Böhma práve v Košiciach, ktoré pripadli Maďarsku, keď tu pôsobil ako profesor na vyššej reálke (dnešné gymnázium). Ihneď po arbitráži sa zapojil do boja proti maďarskej Read more

Spomienková slávnosť a Memoriál Božieho sluhu Jána Nemca zabitého partizánmi, 17. novembra 2015

IMG_3923Už tretí krát sme sa zišli v Lieskovci, aby sme si putovným sprievodom pripomenuli poslednú pozemskú krížovú cestu mučeníka Jána Nemca. Ako každý rok sme vyrazili z Lieskovca od pamätnej tabule venovanej Jánovi Nemcovi, ktorá je umiestnená na budove obecného úradu. Tak ako každý rok, aj tento rok nás čakala cesta cez polia, lúky, les a na koniec aj asfaltová cesta. Po troch hodinách sme dorazili do Polomy, kde končila svätá omša obetovaná za Jána Nemca a spojil sa tak putovný sprievod s putujúcimi z rodnej obce Jána Nemca, Šarišských Bohdanoviec, veriacimi z jeho posledného pôsobiska Lieskovca a z iných miest.

Sprievod od kostola v Polome začal tento rok netradične hranou dramatizáciou, aby sme si čo najrealistickejšie priblížili posledné Read more

1 3 4 5 6 7 25