IV. ročník Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu

MG_2117Duch osemnásťročnej tradície Slovenských národných pútí za mučeníka Jozefa Tisu do Altöttingu ožil. A postupne sa upevňuje. V noci z piatka na sobotu (15.4. – 16.4) totiž už štvrtý krát absolvovali pútnici z rôznych kútov Slovenska 25 kilometrovú pešiu púť z Rajca do Veľkej Bytče, pod názvom Memoriál mučeníka Jozefa Tisu, aby u Všemohúceho vyprosili vyzdvihnutie na oltár mučeníka viery katolíckej a národa slovenského, a aby zároveň demonštrovali bytostné prepojenie katolíckeho s národným a národného s katolíckym zhrnuté v zásade „Za Boha a národ“, ktorej Jozef Tiso, ako prízvukuje vo svojom poslednom odkaze: „slúžil celý svoj život“.

Memoriál chce oprášiť a posilniť ľudový kultus Jozefa Tisu nielen ako významného štátnika a prvého prezidenta samostatného Slovenska, ale predovšetkým ako pravého mučeníka a verného Kristovho kňaza disponujúceho heroickými cnosťami, vychádzajúc pritom z pozorných štúdií jeho životopisného profilu a svedectiev najbližších spolupracovníkov.

Memoriál má v konečnom dôsledku splniť poslednú prosbu mučeníka Jozefa Tisu: „Ako si prosím od Vás, aby ste si v modlitbách spomínali na mňa, tak i ja budem za Vás prosiť vševládneho Boha, aby národu slovenskému v jeho životnej borbe za Boha a národ žehnal…“ Preto je získanie pamätného odznaku a diplomu podmienené nielen fyzickou, ale aj duchovnou účasťou, teda vrúcnymi modlitbami podľa predpísaného Ordinária.

Pre súčasný systém je Jozef Tiso persona non grata. Nie je sa čomu čudovať, veď diablovi sa vždy protivilo, čo je Božie. „Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo tak robili ich otcovia falošným prorokom“, (Lk. 6, 26) káže náš Pán Ježiš Kristus. Napriek všetkým prekážkam a protivenstvám si zaumieňujeme v započatej iniciatíve pokračovať. Kladieme si za svoju mravnú povinnosť, aspoň nepatrným spôsobom splácať náš dlh voči mučeníkovi Jozefovi.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.