70. výročie vyhlásenia autonómie Slovenskej krajiny, Žilina, 5. október 2008

AutonómiaV nedeľu, dňa 5. októbra si hŕstka priaznivcov zdieľajúcich národné hodnoty prišla do Žiliny pripomenúť 70. výročie významnej dejinnej udalosti. Vtedy, desaťročia dozadu dňa 6. októbra 1938 bola z balkóna Katolíckeho domu, ústami Dr. Jozefa Tisu vyhlásená autonómia Slovenskej krajiny. Stalo sa tak po 90. rokoch, od kedy slovenskí zástupcovia deklarovali vôľu zriadiť si v rámci rodiny európskych národov svoju vlastnú správnu jednotku. Read more

1 22 23 24 25