100. výročie narodenia Júliusa Barča – Ivana, 29. apríl 2009, Krompachy

Július Barč - IvanZástupcovia o. z. NSS prijali pozvanie predsedu MO MS v Krompachoch, pána Františka Biroša a dňa 29. apríla sa zúčastnili celodennej spomienky konajúcej sa pri príležitosti nedožitých stých narodenín krompašského rodáka, spisovateľa a farára, Júliusa Barča – Ivana. Spomienka, ktorá sa konala postupne v sále Základnej umeleckej školy, na Mestskom úrade a v teréne, mala pestrý program. Read more

62. výročie vraždy Dr. Jozefa Tisa, 18. apríl 2009, Bratislava

Jozef TisoDňa 18. apríla 1947 zomrel mučeníckou smrťou rímskokatolícky kňaz a prezident 1. Slovenskej republiky, Dr. Jozef Tiso. V 62. výročie jeho popravy sme sa zišli pri múre bratislavského Justičného paláca, za ktorým bol pán prezident popravený, aby sme si kolektívne, formou modlitieb a rečníckych vystúpení, zaspomínali na udalosti spojené s jeho životom a smrťou. Read more

70. výročie bombardovania Spiškej Novej Vsi, 10. výročie bombardovania Juhoslávie, 28. marec 2009, Spišská Nová Ves

SNVOkrem radostného výročia vzniku Slovenského štátu si v marci tradične pripomíname aj smutné udalosti spojené s históriou nášho a bratského srbského národa. 24. marca ubehlo 70 rokov od bombardovania Spišskej Novej Vsi maďarským letectvom a 10 rokov od začiatku bombardovania zväzovej republiky Juhoslávia armádou NATO. Read more

1 21 22 23 24 25