Brigáda a sústredenie národovcov v Rodnom dome prezidenta Tisa, 20. až 26. júl 2009, Bytča

Tisov domV dňoch 20. – 26. júla sa v Rodnom dome prezidenta Tisa (RDPT) v Bytči stretli slovenskí národovci z rôznych zoskupení. Účelom tohto stretnutia malo byť prospešné spojenie užitočnej fyzickej práce pri rekonštrukcii RDPT a spoločného oddychu ľudí s podobnými hodnotami. Týmto sme chceli aby sa zúčastnení národovci vzájomne lepšie spoznali, aby došlo k upevneniu priateľských zväzkov, ale aj aby sme zistili ako dokážeme vzájomne spolupracovať, vychádzať aké máme nedostatky.

Z pracovných činností sa nám počas tejto brigády podarilo opraviť pretekajúcu strechu na viacerých miestach, opraviť odkvapy, vybrúsiť a nalakovať drevené podlahy, natrieť zárubne, vymaľovať niektoré steny, atď.

Jeden deň sme venovali výletu do krásnych Súľovských vrchov a na Súľovský hrad. V nedeľu, cestou z Bytče sme sa zastavili na Národnom cintoríne v Martine.

Celkovo možno sústredenie hodnotiť pozitívne, veď počas siedmich dní a šiestich nocí sa nám podarilo urobiť kus prospešnej práce ale aj príjemne prežiť chvíle voľna po práci. Tešíme sa na ďalšie stretnutie obdobného charakteru, ktoré sa v RDPT dúfajme uskutoční ešte počas teplých mesiacov tohoto roku.