Memoriál Jána Šmigovského, II. ročník, 29. augusta 2009

ŠmigovskýUž tradične sa 29. augusta v sobotu ráno o piatej zišla pred Konkatedrálou Sv. Mikuláša skupinka národovcov, aby sa na znak úcty ku nespravodlivo popravenému Pplk. Slovenskej armády Jánovi Šmigovskému vydala na pochod po trase Prešov – Veľký Šariš – Medzany – Ostrovany – Ražňany – Uzovský Šalgov – Uzovské Pekľany – Lipovce – Lačnov – Lačnovské sedlo – Vyšný Slavkov – Studenec – do konečnej stanice pod Spišský hrad, na cintorín do Spišského Podhradia, kde ležia kosti nášho veľkého človeka. Read more

1 20 21 22 23 24 25