Spomienka na Malú vlasťbrániacu vojnu, 29. marec 2008

V sobotu 29. marca zorganizoval miestny odbor Matice slovenskej v Košiciach a Klub odboru mladých matičiarov v Košiciach autobusový výlet k bojiskám Malej vojny a k hrobom padlých hrdinov. Na tomto výlete sme sa zúčastnili aj my, členovia Nového slobodného Slovenska. Pri prvej zastávke sme si mohli prezrieť zvyšky pohraničného opevnenia, ktoré malo chrániť naše južné hranice. Ďalšia zastávka bola Read more

1 24 25 26