Za budúcnosť našich detí, 25. augusta 2009, Nové Zámky

Nové ZámkyCieľom zhromaždenia pod názvom “Za budúcnosť našich detí“ bolo poukázať na neutešený stav panujúci v našej spoločnosti, jeho zhoršujúcu sa tendenciu a z toho vyplývajúcu, črtajúcu sa, zlú – neistú budúcnosť pre po nás nasledujúce generácie slovenských občanov.

Rečníci vo svojich príhovoroch vyjadrili nespokojnosť s viacerými negatívnymi fenoménmi, charakteristickými pre dobu od tzv. “Nežnej revolúcie“ po dnešok, ako je privatizácia, odnárodňovanie, lízanie zadku západu, policajný teror, totalitarizácia atď. Skritizovali taktiež protagonistov neslávneho vývoja za ich ohavné činy, odsúdili prospechárstvo a mamonárstvo, ktoré sa prevádza na úkor národa a odsúdili zbabelstvo predchádzajúcej generácie. Rečníci ďalej žiadali nápravu stavu vecí a sami formou Memoranda vyhlásili, že sa chcú a budú angažovať v náprave vecí verejných.

Celú akciu hudobne sprevádzal národný pesničkár Miro Vranský. Jeho piesne zohrávajú veľmi dôležitú rolu v dotváraní celkovej pozitívnej atmosféry akcií, za čo sme mu veľmi vďační.

Akcia mala priaznivý ohlas u verejnosti – starších, či mladších. Za jej profesionálne prevedenie a možnosť na nej vystúpiť ďakujeme organizátorom.