Ľudácka národná výchova ako príprava na zmŕtvychvstanie národa v sláve Kristovho druhého príchodu

Ilustrácia„Nie každý, kto hovorí ‚Slovák, Slovák’, a kto nechýba pri demonštráciách, je dobrým synom a vernou dcérou národa slovenského, ale len ten, kto plní povinnosti voči svojmu národu je dobrým Slovákom a verným synom alebo dcérou slovenského národa. Teda nie frázy, nie slová, ale skutky, skutky žiadame od každého.“
(Jozef Tiso in Slovák 1940, č. 155)

Už sme sa toho za tie roky, i my holobriadkovia, napočúvali viac než dosť – veď to sami poznáte – národ vraj pred pár rokmi vymysleli obstarožne sa obliekajúci a zarastení predchodcovia hokejových fanúšikov a splodili ho šúchaním ceruze o roztrhaný papier. V 21. Read more

Hybaj, suky, ku krhlám, vlastné štence načim zahrdúsiť!

IlustráciaDedina nás v lakonickej skratke učí: tu sa koča kamoší s kdejakým kocúrom, vláčia sa po nociach a mačka miesto myší plody chytá. To isté gazda pozná na psej suke, že ak ju dobre nestrážil, môže vody do krhly chystať a kamienok za veko… Len čo sa to okotí, gazda lúšňa po skrýšach svojho dvora, lapne štence a hybaj ho ku krhle! Nadžgá malé okotené slepúchy do vody, doskou po hlavách hlbšie ich utápa, umára tie psie životy, kamienkom prichýli skulinu pre vzduch… akýže Read more

Náboženstvo a politika

IlustráciaNáboženstvo a politika sú dva pojmy, ktoré sú pre dnešného moderného, resp. postmoderného človeka nezlučiteľné. Prečo je tomu asi tak? Na to si môžeme odpovedať z viacerých hľadísk. Je to napr. personalizáciou náboženstva, samotným odinštitucionalizovaním náboženstva, či oživovaním neopaganizmu ako aj množstvom ďalších podvrhov nachádzajúcich sa v dnešnej spoločnosti, ktoré ju deformujú a v rámci pokrokárskej politiky revolučného ducha útočia na samotnú podstatu spoločnosti a jej oporné body, akým je tradičná rodina, ktorú prevracajú naruby.

Read more

Národovectvo nad náboženstvo?

IlustráciaV súčasnosti sa na Slovensku stretávame s mnohými mylnými postojmi, ktoré sa snažia nadradiť národovectvo (nacionalizmus) nad náboženstvo. Ich zástancovia sa pokúšajú zbožštiť lásku k národu a posadiť ju na trón v rámci hierarchie hodnôt, chceli by vytvoriť z národovectva akési vlastné náboženstvo. Takéto názory majú pôvod v revolúcii, preto ich treba zavrhnúť. Priečia sa totiž nielen odkazu našich predkov a tradičnému poňatiu národovectva v slovenskom kontexte, ale aj, čo je ešte podstatnejšie, sú v rozpore s Bohom danou stupnicou hodnôt a prirodzeným poriadkom.

Read more

Prirodzený zákon

IlustráciaPrirodzený zákon pochádzajúci od Boha poskytuje pevné základy núkajúce sa človeku, aby na nich vystaval morálne normy, ktoré majú riadiť jeho rozhodovania. Prirodzený zákon teda kladie nevyhnutný morálny základ na budovanie ľudskej spoločnosti, poskytuje potrebný základ pre národný a občiansky život, ktorý naň nadväzuje, a z ktorého princípov vyvodzuje dôsledky a premieta ich do života vo forme zákonov a utvárania noriem.

Zodpovednosť je súčasťou prirodzeného zákona, respektíve ona z neho vyviera. Pri ignorovaní prirodzeného zákona je ignorované logicky aj to, čo z neho vyplýva, teda aj zodpovednosť. Nadstavbou zodpovednosti je kolektívna zodpovednosť. Práve ona zohráva výnimočnú úlohu v živote rodín, kmeňov a národov.

Read more

1 3 4 5 6 7 9