Nespratný liberalizmus

Eugen FilkornRozvratný liberalizmus charakterizoval Ivor Kaas, významný publicista, takto: „Liberalizmus nenávidí náboženstvo, najmä katolícke. Kým nemal moc v rukách, uspokojil sa agitáciou proti nemu, posmieval sa viere, vychvaľoval racionalistickú filozofiu, šíril skepsu, podporoval naturalizmus, navádzal k hriechu, odrádzal od pokánia a sebazapierania, vychvaľoval bohatstvo a pôžitkárstvo, pohŕdal čnosťou a chudobou. Keď prerobil zmýšľanie ľudí, získal väčšinu a stal sa pánom v štáte. Cirkev Read more

Kedy príde naša Veľká noc?

ilustráciaUtrpenie, muky a konečne smrť pre dobro iných a potom vzkriesenie pre slávu Božiu a všetkého, čo je Božie, to je základ myšlienky veľkonočnej, myšlienky spasenia. A táto myšlienka je človeku tak blízka, tak prirodzená. Túži po nej, hľadá ju a neustane, až pokým nenájde v nej uspokojenie. Nie div! Javí sa ona v celom živote tak prirodzenom, ako v nadprirodzenom. Po zimnom spánku prírody nastáva životonosná jar so všetkými svojimi krásami oku ľudskému tak lahodiacimi, a tak zrejme hlásajúcimi krásu a dobrotu Stvoriteľovu. I to obilné semienko musí byť položené do lona zeme, musí spráchnivieť, aby mohlo vyklíčiť a vyrásť. Ľudia Read more

Idea svätoplukovskej koruny (1941)

ilustráciaLen pomaly vyrastajú pred našimi očami veľké duchovné sily a rezervy, ktoré sa skrývajú v bohatej minulosti nášho národa. Ťažko predpovedať, aké objavy urobí slovenská historiografia výskumom zašlých storočí, zakrytých dnes ešte závojom tušenia. Jedine deviate storočie skvie sa pred naším duchovným zrakom, i keď nie v úplnom, no predsa dostatočnom svetle, aby sme pochopili a zachytili ideový význam a dosah historických skutočností, ktoré nám poskytuje. Zapäť a využiť tieto skutočnosti pre našu súčasnú štátnosť je našou mnohonásobnou povinnosťou. Predovšetkým vykonávame týmto činom svoju povinnú úctu voči predkom, ktorí zanechali v národe pamiatku slávy a meno cti. Neboli by sme hodní ani tohto štátu ani svojej minulosti, keby sme sa nevracali k jej večne živým prameňom. Read more

Dietrich von Hildebrand: Optimizmus a kresťanská nádej

hildebrand3Mnohí katolíci sa dnes domnievajú, že živá viera v sebe zahŕňa optimistický výhľad do budúcnosti. Každý, kto zdôrazňuje tradíciu alebo varuje pre ľudskou krehkosťou, ktorú v mnohom dokazujú dejiny, je obviňovaný, že mu chýba optimizmus, odvaha a zdravý postoj. Títo katolíci sa domnievajú, že takýto optimistický étos je pravým dôkazom životnosti viery a otvorenosti po volaní hodiny. Prisudzujú ideám „mladých ľudí“ rozhodujúci význam akoby hlasu budúcnosti. Postoj niektorých týchto dnešných katolíkov dokazuje, že ich náklonnosť – prijať nejakú mienku – sa nezakladá na pravde, ale skôr v obyčajnej skutočnosti, že je pravdepodobne „hlasom budúcnosti“. Akokoľvek Read more

Katolicizmus a nacionalizmus

ilustráciaSkrátený prejav Jozefa Tisu odznevší na pribinovských oslavách 14. augusta 1933 v Nitre

Prozreteľnosti Božskej za svoje vzkriesenie vďačný národ slovenský, z príležitosti osláv pamiatky kniežaťa Pribinu a prvého podľa mena známeho kresťanského chrámu na území strednej Európy, zahĺba sa dnes do svojej 1100-ročnej minulosti: štúdiom starých archívov, slabikovaním skromných pergamenových záznamov o živote kniežaťa Pribinu a národa jeho slovenského, chceme počuť rytmus vtedajšieho sveta a vycítiť pulz zapadnutého života, kým žili predkovia naši pod vedením kniežaťa Pribinu. Vynášame dávnu minulosť, tisícročím zanesenú, na hladinu, oku Read more

1 2 3 4 5 10