Predpoklady vzniku tyranie alebo ako jej najlepšie predísť

ilustráciaČlovek je podľa svojej prirodzenosti tvorom spoločenským. Združovanie sa je jeho prirodzenou nutnosťou. Sám, odkázaný len na seba, by na tomto svete prežiť nedokázal. Už jeho samotné narodenie sa je narodením do istej spoločnosti, ponajprv do základnej spoločenskej bunky – rodiny –, ktorá ho postupne vychová pre život v širšej spoločnosti, t.j. v určitej obci, národe a štáte. Štát predstavuje najvyššiu organizačnú formu ľudskej spoločnosti. Nejde len o náhodilý  produkt, ale o celkom prirodzené zriadenie. Rodina, obec ani národ nedokážu uspokojiť všetky nároky a potreby človeka. Preto si zriaďuje štát, od ktorého (v prirodzenej rovine) požaduje autoritu a zákon, zabezpečenie mieru a jednoty, ochranu svojej osoby, rodiny, Read more

Hľadanie zmyslu

ilustráciaČlovek, podľa svojej prirodzenosti, hľadá vlastnú cestu naprieč životom. Hľadá, túži pochopiť svoje JA, vlastné vedomie a svedomie alebo aj, inak povedané, zmysel svojho života. Znamená to, že naše postupné formovanie a hľadanie zmyslu v dnešnom neuveriteľne zmätenom svete postmoderného človečenstva potrebuje priame pochopenie vlastnej podstaty bytia na tomto svete. Čo naplní prázdnotu, ktorú mnoho ľudí pociťuje a skrz odpad od Boha a Cirkvi stráca lásku k sebe samým, k vlastnému životu, stráca osobnú sebaúctu? Táto nebezpečná strata vlastnej identity a tradičných hodnôt zoči- Read more

Spravodlivý prístup

IlustráciaPrednáška Radovana Novotného odznevšia na konferencii Spoločnosti slovenskej inteligencie Korene k téme „riešenie problémov s neprispôsobivými občanmi“, ktorá sa uskutočnila dňa 23. novembra 2013 v Košiciach.

 Dnes, čo tu poviem, nie je ničím prevratným. Bolo to už v mnohých dobách v dejinnom kontexte prízvukované,avšak aktuálna spoločnosť to v bezprecedentnej miere buď nepozná vďaka informačnému, či Read more

Podstatou revolúcie je rozvrátiť Kristovo kráľovstvo na zemi

IlustráciaSvetová revolúcia primárne zamýšľa obrátiť hore nohami niečo, čo je v poriadku a následne ustanoviť na miesto toho inú realitu, ktorá je opakom poriadku, teda neporiadkom.

Čo chce táto revolúcia rozvrátiť? Kresťanstvo, vládu Krista, ktorá bola v západnej Európe zavedená v stredoveku.

Pravdy Zjavenia môžu učiniť viac, než len organizovať katolícku Cirkev a viesť duše, aby dosiahli spásu. Keď má Cirkev vplyv v nejakej epoche, tieto katolícke pravdy sa vymykajú hraniciam cirkevnej oblasti a prirodzene sa rozširujú na oblasť svetskú. Tento vplyv má sklon formovať katolícky sociálny a politický poriadok v zemiach, kde ho cítiť. Ak máme súbor katolíckych štátov, ktoré Read more

„Kto ma nasleduje, bude mať svetlo života..“ (J 8,12)

IlustráciaDôstojným pohrebom, opísaný je v diele „Sila viery, sila pravdy“, sa skočil mučenícky život kňaza, rodoľuba, najdôstojnejšieho biskupa Otca Jána Vojtaššáka, no neprestal žiariť jeho príklad, volajúci nás nasledovať ho. Len tak dosiahneme, že náš národ a sv. Cirkev v ňom sa zachová aj v búrlivejších časoch a upevní sa i zveľadí Pánom Bohom nám uštedrený záblesk slobody a prestane nás strašiť obava, že sa objaví ešte nejaká horšia obluda, akou bola marxistická príšera. To by sa mohlo stať, keby sme prestali hlásať tie pravdy, ktoré sme zdedili od Otcov sv. Cyrila a Metoda a teda aj od otcov Hlinku, Tisu, Vojtaššáka a tých, čo kráčali v ich šľapajách. Predpovedal to chorvátsky misionár za Slovenského štátu Kolakovič slovami: Na svete sú tri nezákonné deti: Nezákonné dieťa pravoslávia, Read more

1 2 3 4 5 9