Ježiš Kristus, kráľ republiky?

tumblr_inline_n9ko11vsza1r2ai2cVäčšina nevytvára pravdu – pravda musí tvoriť väčšinu.

Musím vám toho povedať ešte veľa o liberalizme, ale chcem, aby ste dobre pochopili, že to nie sú moje osobné názory, ktoré vám predkladám. A preto vám k tomu predložím dôkaz, totiž pápežské dokumenty, a nie moje osobné názory, ktoré by sa dali ľahko pripísať mojej skoršej formácii, ktorú som obdržal vo francúzskom seminári v Ríme, kde som študoval. Pater Le Floch, ktorý bol predstaveným seminára, mal skutočne v značnej miere tradicionalistické názory. V súvislosti s tým sa o mne hovorí: „Seminárna výchova na neho mala ten vplyv!“ Dobre, nepopieram tento vplyv, ba čo viac, dokonca denne ďakujem Bohu za to, že mi dal patera Le Flocha za predstaveného a učiteľa. Bol neskôr obvinený, že sa zaoberal Read more

Očakávanie národov

ilustráciaPred rokmi som počul recitačný sbor, ktorý podnes je mi v živej pamäti. Bolo to práve pred Vianocami, pri oslave príchodu jediného a pravého Mesiáša. Odznely krásne myšlienky, no ani jedna nepôsobila takou živelnou silou, ako stále opakovaná, mohutným hrmením sprevádzaná veta: Čakáme niekoho. Vskutku. Vtedy sme naozaj všetci pocítili, že nám niekto chýba. Z hĺbin duše sa nám dralo: čakáme niekoho.

Read more

Mravnosť a život štátu

11119601_1013184745359767_544793656_nČasto počujeme hlásať zásadu: „Justitia est regnorum fundamentum“, čo slovensky znamená: „Spravodlivosť je základom štátu.“ Aj inou formou sa vyslovuje táto zásada: „Štát vzniká ideami“. To znamená, že pre štátny život nestačí ani najlepšie vypracovaný právny poriadok, ktorý sa snaží rozprestrieť na každý možný prípad, ak občanom, najmä vedúcim činiteľom nevelí kategorický imperatív, riadiť sa vo všetkom mravným zákonom. I vodca prvej ruskej revolúcie, Miljukov, keď padla autorita panovníka žiadal, aby sa táto idea u ruského ľudu nahradila nejakou inou zásadou.

I v minulosti vidíme, že u štátov a národov stroskotaly všetky pokusy nahradiť mravnosť. Chceli ju obísť rovnakým hlasovacím právom. Myslelo sa, že sa takto zachytia, zvládzu a vyrovnajú sily a to postačí k normálnemu štátnemu životu. Read more

Nespratný liberalizmus

Eugen FilkornRozvratný liberalizmus charakterizoval Ivor Kaas, významný publicista, takto: „Liberalizmus nenávidí náboženstvo, najmä katolícke. Kým nemal moc v rukách, uspokojil sa agitáciou proti nemu, posmieval sa viere, vychvaľoval racionalistickú filozofiu, šíril skepsu, podporoval naturalizmus, navádzal k hriechu, odrádzal od pokánia a sebazapierania, vychvaľoval bohatstvo a pôžitkárstvo, pohŕdal čnosťou a chudobou. Keď prerobil zmýšľanie ľudí, získal väčšinu a stal sa pánom v štáte. Cirkev Read more

Kedy príde naša Veľká noc?

ilustráciaUtrpenie, muky a konečne smrť pre dobro iných a potom vzkriesenie pre slávu Božiu a všetkého, čo je Božie, to je základ myšlienky veľkonočnej, myšlienky spasenia. A táto myšlienka je človeku tak blízka, tak prirodzená. Túži po nej, hľadá ju a neustane, až pokým nenájde v nej uspokojenie. Nie div! Javí sa ona v celom živote tak prirodzenom, ako v nadprirodzenom. Po zimnom spánku prírody nastáva životonosná jar so všetkými svojimi krásami oku ľudskému tak lahodiacimi, a tak zrejme hlásajúcimi krásu a dobrotu Stvoriteľovu. I to obilné semienko musí byť položené do lona zeme, musí spráchnivieť, aby mohlo vyklíčiť a vyrásť. Ľudia Read more

1 2 3 4 5 10