Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

IlustráciaDôstojným pohrebom, opísaný je v diele „Sila viery, sila pravdy“, sa skočil mučenícky život kňaza, rodoľuba, najdôstojnejšieho biskupa Otca Jána Vojtaššáka, no neprestal žiariť jeho príklad, volajúci nás nasledovať ho. Len tak dosiahneme, že náš národ a sv. Cirkev v ňom sa zachová aj v búrlivejších časoch a upevní sa i zveľadí Pánom Bohom nám uštedrený záblesk slobody a prestane nás strašiť obava, že sa objaví ešte nejaká horšia obluda, (viac…)

Pridané: 21. 09. 2013 Rubrika: Filozofia

IlustráciaCirkev je kráľovstvo nebeské; štát je kráľovstvo pozemské. Cirkev je vlasť a otčina duše našej; štát je vlasť a otčina telesnej bytnosti našej. Privtelením do Cirkvi stávame sa občanmi kráľovstva nebeského na zemi; privtelením do štátu stávame sa občanmi pozemskej vlasti. Cirkev nás vychováva najprv pre večnosť a potom i pre časnosť; štát nás vychováva najprv pre časnosť, a potom – nemá nám prekážať v dosiahnutí večného (viac…)

Pridané: 17. 09. 2013 Rubrika: Filozofia

Ilustrácia„Nie každý, kto hovorí ‚Slovák, Slovák’, a kto nechýba pri demonštráciách, je dobrým synom a vernou dcérou národa slovenského, ale len ten, kto plní povinnosti voči svojmu národu je dobrým Slovákom a verným synom alebo dcérou slovenského národa. Teda nie frázy, nie slová, ale skutky, skutky žiadame od každého.“
(Jozef Tiso in Slovák 1940, č. 155) (viac…)

Pridané: 06. 08. 2013 Rubrika: Filozofia

IlustráciaDedina nás v lakonickej skratke učí: tu sa koča kamoší s kdejakým kocúrom, vláčia sa po nociach a mačka miesto myší plody chytá. To isté gazda pozná na psej suke, že ak ju dobre nestrážil, môže vody do krhly chystať a kamienok za veko… Len čo sa to okotí, gazda lúšňa po skrýšach (viac…)

Pridané: 26. 06. 2013 Rubrika: Filozofia

IlustráciaNáboženstvo a politika sú dva pojmy, ktoré sú pre dnešného moderného, resp. postmoderného človeka nezlučiteľné. Prečo je tomu asi tak? Na to si môžeme odpovedať z viacerých hľadísk. Je to napr. personalizáciou náboženstva, samotným odinštitucionalizovaním náboženstva, či oživovaním neopaganizmu ako aj množstvom ďalších podvrhov nachádzajúcich sa v dnešnej spoločnosti, ktoré (viac…)

Pridané: 08. 06. 2013 Rubrika: Filozofia

IlustráciaV súčasnosti sa na Slovensku stretávame s mnohými mylnými postojmi, ktoré sa snažia nadradiť národovectvo (nacionalizmus) nad náboženstvo. Ich zástancovia sa pokúšajú zbožštiť lásku k národu a posadiť ju na trón v rámci hierarchie hodnôt, chceli by vytvoriť z národovectva akési vlastné náboženstvo. Takéto názory majú pôvod v revolúcii, preto ich treba zavrhnúť. Priečia sa totiž nielen (viac…)

Pridané: 21. 05. 2013 Rubrika: Filozofia

IlustráciaPrirodzený zákon pochádzajúci od Boha poskytuje pevné základy núkajúce sa človeku, aby na nich vystaval morálne normy, ktoré majú riadiť jeho rozhodovania. Prirodzený zákon teda kladie nevyhnutný morálny základ na budovanie ľudskej spoločnosti, poskytuje potrebný základ pre národný a občiansky život, ktorý naň nadväzuje, a z ktorého princípov vyvodzuje dôsledky a premieta ich do života vo forme zákonov a utvárania noriem. (viac…)

Pridané: 21. 05. 2013 Rubrika: Filozofia

IlustráciaKeď si uvážime bezhraničné šťastie a povýšenie našej ničotnosti k akej nás Boh predurčil na jednej strane a keď pohliadneme na večné tresty nehasnúceho ohňa v pekle na strane druhej, javí sa krátky život človeka na zemi ako neustávajúci boj; v boji si človek pripravuje celú svoju večnosť: „padáme do jednej alebo do druhej večnosti“, hovoril sv. Ambróz. Behom niekoľko desiatok rokov sa môžeme stať večne šťastnými nielen na milióny (viac…)

Pridané: 30. 04. 2013 Rubrika: Filozofia

14. marecVážení prítomní,

Deň 14. marec 1939 je dňom návratu slovenského národa domov. Pojem „domov slovenského národa“ znamená súhrn prirodzených a nadprirodzených, hmotných a kultúrnych podmienok jeho bytia. Takto to charakterizoval Jozef Tiso pár mesiacov pred 14. marcom (viac…)

Pridané: 17. 03. 2013 Rubrika: Filozofia

IlustráciaPodľa mučeníka a prezidenta Jozefa Tisu je národovectvo cnosťou a prirodzeným vývodom z Božieho prikázania – Cti otca svojho i matku svoju. Tým je dané a nakázané, že sa má stať aj prirodzenou súčasťou života každého jednotlivca, ktorý si ctí Boha. Štát má v katolíckom tradičnom učení svoj význam a hierarchicky za Bohom, človečenskými prirodzenými štruktúrami (národ, rodina) a samotným človekom je hneď na ďalšom mieste. (viac…)

Pridané: 26. 02. 2013 Rubrika: Filozofia

coexistŽijeme v dobe, kedy relativizmus ovláda takmer všetky sféry ľudského života, či už ide o náboženstvo, kultúru, morálku a iné. Človek, pod vplyvom veľkého množstva protichodných postojov, názorov a teórií, z ktorých je už dostatočne presýtený, rezignoval v snahe hľadať a spoznať to, čo je absolútne pravdivé. Relativizmus nie je ani zďaleka náhodný sociologicko-filozofický produkt „novej“ doby. Je to vedomý, stáročia plánovaný a pripravovaný konštrukt tých, ktorým zo všetkého najviac prekáža jeho protipól – absolútna pravda, teda Trojjediný Pán Boh a jeho večný zákon, na ktorom má človek, ako rozumové bytie, skrz prirodzený zákon možnosť participovať. (viac…)

Pridané: 24. 02. 2013 Rubrika: Filozofia

Untitled 1Morálka, dobro, zlo, cnosti, neresti – to sú pojmy, s ktorými sa stretol a stretáva azda každý z nás. Niet svedomitého rodiča, ktorý by neviedol svoje deti k cnostiam. Od malička sme boli vychovávaní rozprávkami a príbehmi, kde dobro víťazilo nad zlom, pociťovali sme sympatie ku kladným postavám, ktoré prekypovali cnosťami a záporné postavy v nás zase vzbudzovali odpor k zlu. Škola neskôr prebrala v morálnej výchove štafetu a aj v každom zamestnaní sú formálne vyjadrené základné morálne predpisy, či etické kódexy. Napriek tomu dnes zo všetkých strán počúvame, že zažívame hlbokú morálnu krízu, ona je príčinou globálneho úpadku a prekonáme ho jedine tak, že sa staneme morálnymi ľuďmi. (viac…)

Pridané: 03. 02. 2013 Rubrika: Filozofia

Panslávizmus. Stará ideológia, ktorá následne po tzv. Nežnej revolúcii zažila svoje znovuzrodenie. Ako pri jeho vzniku, tak aj vtedy bol reakciou na dianie vo svete. Tak ako vznikol, ako reakcia na veľkonemecké a veľkomaďarské snahy, zažil opätovný vzostup, ako reakcia na paneurópsky prúd politiky. Je však práve on odpoveďou na tieto snahy? A bol vôbec niekedy odpoveďou a reálnym východiskom z krízy?

Ak budeme objektívni a chladne posúdime všetky okolnosti, tak (viac…)

Pridané: 18. 12. 2012 Rubrika: Filozofia

Uplynulo dvacet let od rozdělení Československa, a domnívám se, že tohle výročí stojí za pár slov. Srovnávám-li pozitiva a negativa našeho slavného sametového „převratu“, tak jednoznačně vidím jen jedno jediné pozitivum, a sice právě ono rozdělení bývalé republiky. Všechno ostatní, jako například rychlý a totální průnik sionistické ideologie do Československa, (viac…)

Pridané: 27. 11. 2012 Rubrika: Filozofia

Problém Oskara Dobrovodského a jeho blízkych pozná skoro každý. Jedná sa o 4 roky neriešený  problém spolunažívania, medzi Oskarovcami a cigánskymi susedmi, ktorí sa nasťahovali do vedľajšieho domu. Táto vec má však hlbšie korene a Oskarov problém sám o sebe nadväzuje na hlbší, vyše desaťročný problém, tkvejúci v kontinuálnej asociálnosti dotknutých cigánskych rodín, ktorý nadväzuje na ešte hlbší problém, ktorý tkvie vo vytvorení podmienok zo strany samosprávy a štátu, aby títo asociáli mohli roky rokúce prakticky nerušene žiť a spôsobovať bolesť susedom, svojim asociálnym správaním sa, nevykazujúcim ani najmenšiu perspektívu zmeny daného stavu. Naopak, je to čím ďalej, tým horšie. (viac…)

Pridané: 21. 11. 2012 Rubrika: Filozofia
« Predošlá strana
Ďalšia strana »
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci