Rozdiel medzi stredovekým a novovekým človekom

stredoveky vs novovekyKeby sa niekto vyzvedal, aký je rozdiel medzi človekom stredovekým a novovekým, bol by som náchylný povedať krátko: človek minulosti sa postil, dnešný sa už nie. Človek stredoveku chápal potrebu sebazaprenia a sebavýchovy, moderný človek ju už nechápe, podceňuje, a v kulte nahody, akokoľvek odôvodňovanom hygienicky alebo pseudolekársky, symbolicky slní celú svoju milovanú úbohosť. Dnes človek chce byť len telesne zdravý, ale už vôbec nie pánom seba, hoci by mal vybadať, že kŕčovitá túžba po zdraví je elementárnym prejavom zatajovanej choroby, duchovného slabošstva. Slabošské hovenie telu je splnom blaženosti na zemi a človek si ho rád nazýva čarokrásnym rajom. Keď je reč o vykúpení más, majú sa tiež na mysli najširšie možnosti pôžitku, ktorý sa má Read more

Stavovská myšlienka

Slovenský znakStav, to je nie stádovitá hromada jednotlivcov, nie je spolok príslušníkov z prinútenosti, alebo zvykovo platiacich členské, nie je množstvo, zjednotené opozíciou nespokojnosti, nie je množstvo, kde každý ide svojou stranou. Stav je spoločenský útvar členov ľudskej spoločnosti, duchovne a nábožensky zjednotených na podklade zamestnania. Stav nie je trieda; trieda je neústrojné, rastom nezačlenené teleso záujemcov, postavených proti sebe. Stav je ústrojný útvar, spájajúci všetkých príslušníkov rovnakého zamestnania do duchovnej spolupatričnosti, cez ktorú sa jednotlivci začleňujú do celku štátneho a všeľudského spoločenstva.

Ako vyrastá stav? Najprv sa zoskupujú príslušníci rovnakého, Read more

Ježiš Kristus, kráľ republiky?

tumblr_inline_n9ko11vsza1r2ai2cVäčšina nevytvára pravdu – pravda musí tvoriť väčšinu.

Musím vám toho povedať ešte veľa o liberalizme, ale chcem, aby ste dobre pochopili, že to nie sú moje osobné názory, ktoré vám predkladám. A preto vám k tomu predložím dôkaz, totiž pápežské dokumenty, a nie moje osobné názory, ktoré by sa dali ľahko pripísať mojej skoršej formácii, ktorú som obdržal vo francúzskom seminári v Ríme, kde som študoval. Pater Le Floch, ktorý bol predstaveným seminára, mal skutočne v značnej miere tradicionalistické názory. V súvislosti s tým sa o mne hovorí: „Seminárna výchova na neho mala ten vplyv!“ Dobre, nepopieram tento vplyv, ba čo viac, dokonca denne ďakujem Bohu za to, že mi dal patera Le Flocha za predstaveného a učiteľa. Bol neskôr obvinený, že sa zaoberal Read more

Očakávanie národov

ilustráciaPred rokmi som počul recitačný sbor, ktorý podnes je mi v živej pamäti. Bolo to práve pred Vianocami, pri oslave príchodu jediného a pravého Mesiáša. Odznely krásne myšlienky, no ani jedna nepôsobila takou živelnou silou, ako stále opakovaná, mohutným hrmením sprevádzaná veta: Čakáme niekoho. Vskutku. Vtedy sme naozaj všetci pocítili, že nám niekto chýba. Z hĺbin duše sa nám dralo: čakáme niekoho.

Read more

Mravnosť a život štátu

11119601_1013184745359767_544793656_nČasto počujeme hlásať zásadu: „Justitia est regnorum fundamentum“, čo slovensky znamená: „Spravodlivosť je základom štátu.“ Aj inou formou sa vyslovuje táto zásada: „Štát vzniká ideami“. To znamená, že pre štátny život nestačí ani najlepšie vypracovaný právny poriadok, ktorý sa snaží rozprestrieť na každý možný prípad, ak občanom, najmä vedúcim činiteľom nevelí kategorický imperatív, riadiť sa vo všetkom mravným zákonom. I vodca prvej ruskej revolúcie, Miljukov, keď padla autorita panovníka žiadal, aby sa táto idea u ruského ľudu nahradila nejakou inou zásadou.

I v minulosti vidíme, že u štátov a národov stroskotaly všetky pokusy nahradiť mravnosť. Chceli ju obísť rovnakým hlasovacím právom. Myslelo sa, že sa takto zachytia, zvládzu a vyrovnajú sily a to postačí k normálnemu štátnemu životu. Read more

1 2 3 4 10