„Kto ma nasleduje, bude mať svetlo života..“ (J 8,12)

IlustráciaDôstojným pohrebom, opísaný je v diele „Sila viery, sila pravdy“, sa skočil mučenícky život kňaza, rodoľuba, najdôstojnejšieho biskupa Otca Jána Vojtaššáka, no neprestal žiariť jeho príklad, volajúci nás nasledovať ho. Len tak dosiahneme, že náš národ a sv. Cirkev v ňom sa zachová aj v búrlivejších časoch a upevní sa i zveľadí Pánom Bohom nám uštedrený záblesk slobody a prestane nás strašiť obava, že sa objaví ešte nejaká horšia obluda, akou bola marxistická príšera. To by sa mohlo stať, keby sme prestali hlásať tie pravdy, ktoré sme zdedili od Otcov sv. Cyrila a Metoda a teda aj od otcov Hlinku, Tisu, Vojtaššáka a tých, čo kráčali v ich šľapajách. Predpovedal to chorvátsky misionár za Slovenského štátu Kolakovič slovami: Na svete sú tri nezákonné deti: Nezákonné dieťa pravoslávia, komunizmus, nezákonné dieťa bludov kresťanstva, nacizmus, nezákonné dieťa liberalizmu kapitalizmus. Tie deti sa dajú do boja postupne proti sebe. Najprv padne nacizmus. Potom kapitalizmus porazí komunizmus. Ak sa však nezmení kapitalizmus v systém ľudský, príde po ňom taký, aký ešte nebol, teda obludnejší.“ Taký príde ak svet stratí zmysel pre spravodlivosť, pravdu, slobodu a lásku. Zdá sa, že taká skutočnosť sa rysuje. Naznačuje to odklon od Pána, od sv. Cirkvi, dôsledkom je šírenie nemravnosti každého druhu, rozvrat rodinného spoločenstva, vraždy nenarodených, starých, medzinárodné zápletky, revolúcie, kriminalita, užívanie drog, vzmáhanie sa prostitúcie, krádeže, lúpeže… Všetky tieto zlá a neresti nie sú chválou nášho Slovenska… Ľahko sa môže opakovať rok 906, kedy zapadla Slávou sláva… Zachrániť nás môže pred hroziacou katastrofou len návrat k životu v duchu Dedičstva Otcov sv. Cyrila a Metoda a tých ich nasledovníkov, čo vedeli, ako Otec Ján a jeho spoločníci, obetovať aj svoje životy za to Dedičstvo. Je preto dobre, keď sa oživujú ich pamiatky s praktickými pripomienkami, ako žili, pracovali, trpeli, obetovali sa, nasledujúc svojho Majstra a Učiteľa Ježiša Krista… Nech teda hrob Otca Jána vedľa „oravskej katedrály“ v Zákamennom, kniha o jeho živote „Sila viery, sila pravdy“ i toto dielko „Fragment z veľkého svedectva o živej viere,“ sa stanú prameňom milosti a povzbudenia poznávať, šíriť, boriť sa za pravdu, spravodlivosť, slobodu a lásku pre všetkých tých, ktorí milujú svoju Cirkev a svoj národ v duchu hesla “Za Boha život, za národ slobodu“ a vedení pravdou: „Verní sebe, svorne napred“, lebo „Svornosťou malé veci rastú, nesvornosťou aj najväčšie sa rozpadávajú a sa strácajú“.

dp Viktor Trstenský