Súkromná modlitba na sviatok Všetkých svätých

ilustráciaSlávne zástupy vyvolených! S obdivom obraciam dnes svoje oči na vás a teším sa tomu blahoslavenstvu, ktoré požívate. I vy ste kedysi bývali na tejto zemi, po ktorej ja teraz kráčam; i vy ste boli vystavení pokušeniam, ktoré ma tak často napádajú; i vy ste boli obkľúčení týmto svetom, ktorý ma tak často šiali. Ale vy ste hrdinsky bojovali; vo všetkom ste hľadali len Božie zaľúbenie a po ničom inom ste netúžili, len aby ste mohli slúžiť Bohu a zachrániť svoju dušu. Takto sa vám podarilo stať sa účastnými koruny večnej slávy. Koľké obdivovania hodné príklady ste nám zanechali! Mezdi vami vidím mnohých, ktorí mohli žiť v hojnosti a sedieť na kráľovských trónoch; zriekli sa všetkého a žili chudobne. Iní zas uvalili na seba všetky skutky pokánia, sebazaprenia a mŕtvenia, hoci iba niekoľkými Read more

Domáca rodinná pobožnosť na štedrú večeru

ilustráciaV kresťanských rodinách spájajú radi štedrú večeru s malou radostnou domácou pobožnosťou, ktorú možno vykonať takto:

Keď sa zvoní na večerné „Anjel Pána“, všetci umytí a sviatočne oblečení stoja pri stole, na ktorom pri rozložených jedlách horí zapálená sviečka. Hlava rodiny predmodlieva sa „Anjel Pána“, alebo všetci zaspievajú pieseň Rorate Coeli (Oblaky z neba). Všetci stoja. Jeden z rodiny prečíta z evanjelia radostnú vianočnú zvesť:

Počúvajte sväté evanjelium podľa svätého Lukáša, 2, 1-14!

Za onoho času vyšiel rozkaz od cisára Augusta, ktorým bol Read more

Modlitba za obetovanie sa slovenského národa Panne Márii, Patrónke Slovenskej krajiny

Sedembolestná Matička, obráť svoje milostivé oči na nás, ktorí tu pred tvojim oltárom kľačíme a s detinskou prítulnosťou pod tvoj materinský plášť sa utiekame ako vďačné deti ku dobrej Matke slovenského národa. Teba vzývali naši otcovia a milé matky už tisíc rokov, lebo horela láska nášho rodu k tebe, Matka Božia, a v tebe s dôvernosťou i pravou pobožnosťou svoju nádej sme skladali. Read more

1 2 3