Súkromná modlitba na sviatok Všetkých svätých

ilustráciaSlávne zástupy vyvolených! S obdivom obraciam dnes svoje oči na vás a teším sa tomu blahoslavenstvu, ktoré požívate. I vy ste kedysi bývali na tejto zemi, po ktorej ja teraz kráčam; i vy ste boli vystavení pokušeniam, ktoré ma tak často napádajú; i vy ste boli obkľúčení týmto svetom, ktorý ma tak často šiali. Ale vy ste hrdinsky bojovali; vo všetkom ste hľadali len Božie zaľúbenie a po ničom inom ste netúžili, len aby ste mohli slúžiť Bohu a zachrániť svoju dušu. Takto sa vám podarilo stať sa účastnými koruny večnej slávy. Koľké obdivovania hodné príklady ste nám zanechali! Mezdi vami vidím mnohých, ktorí mohli žiť v hojnosti a sedieť na kráľovských trónoch; zriekli sa všetkého a žili chudobne. Iní zas uvalili na seba všetky skutky pokánia, sebazaprenia a mŕtvenia, hoci iba niekoľkými všednými hriechmi v živote Boha obrazili. Mnohí z vás pre svätú vieru vďačne znášali všetky muky a trápenia, ba najukrutnejšiu smrť. Ako som len ďaleko za vašim príkladom, svätí priatelia a vyvolení Boží. Vy ste sa vyhýbali svetskej cti a chvále; ja po nich tak veľmi bažím. Vy ste na tejto zemi iné nehľadali, iba zaľúbenie Božie; a ja všetko opúšťam pre márnu ľudskú slávu. Vy ste bohatstvo a poklady pokladali za najväčšiu prekážku; a ja sa nazdávam, že bez nich nemôžem byť šťastným(-ou). Vy ste tak radi trpeli, ba to najtvrdšie bremeno s pobožnými vďakmi od Boha ste prijímali; ja sa mrzím a šomrem pri najmenšej nehode. Vy ste tak málo zhrešili, a predsa také veľké pokánie činili; ja zas hreším veľa a skoro nikdy nemyslím na pokánie a polepšenie života. Blahoslavení bratia a priatelia! Svojim príhovorom u Boha vyproste mi podobnej poníženosti, trpezlivosti, tichosti, sebazaprenia a vôbec zo všetkých svojich cností, pre ktoré ste teraz ozdobou nebies. Majte útrpnosť nad mojou biedou a chudobou. Pomáhajte mi, aby som premohol(-a) svet, ako ste ho vy premohli, žeby som bol(-a) niekedy medzi vás prijatý(-á). Amen.

Pokračuje sa Litániami ku všetkým svätým

(Andrej Radlinský: Nábožné výlevy, Trnava, 1945)