Litaniae Sanctorum (Litánie ku všetkým svätým)

ilustráciaLitánie ku všetkým svätým  sú najstaršie litánie a vzor všetkých ostatných. Prvá zmienka o nich  je z roku Pána 590,  keď sv. Gregor Veľký predpísal tieto litánie pre slúženie ďakovných procesií. Sú spojené s čiastočnými odpustkami. Prinášame ich celé a neskrátené v latinsko-slovenskej verzii na čítanie i pre tlač.

Litaniae Sanctorum na čítanie

Litaniae Sanctorum pre tlač