Nové slobodné Slovensko
NSS na FB

ilustráciaLitánie ku všetkým svätým  sú najstaršie litánie a vzor všetkých ostatných. Prvá zmienka o nich  je z roku Pána 590,  keď sv. Gregor Veľký predpísal tieto litánie pre slúženie ďakovných procesií. Sú spojené s čiastočnými odpustkami. Prinášame ich celé a neskrátené v latinsko-slovenskej verzii na čítanie i na tlač.

Litaniae Sanctorum na čítanie

Litaniae Sanctorum pre tlač

Pridané: 15. 04. 2014 Rubrika: Modlitby
Darčekové predmety NSS Jozef Tiso Dielňa sv. Jozefa Sacrum Imperium REX! Krása liturgie Te Deum Vendée Monarchia Integrální katolíci