Rozhovor s Vincentom Tomášekom

ŠtandardaDňa 17. mája 2010 sa v priestoroch miestnej Matice slovenskej v Košiciach uskutočnil rozhovor s pánom Vincentom Tomášekom, ktorý pred niekoľkými rokmi vydal svedectvo o prezidentovi Tisovi, ktorý mu zachránil v roku 1944 život pred popravou. Prinášame vám niekoľko jeho názorov na obdobie jestvovania 1. Slovenskej republiky. Read more

Postoj Katolíckej cirkvi k židovskej otázke počas 1. Slovenskej republiky

Autonómia„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)

Predstavitelia Katolíckej cirkvi na Slovensku zaujali pozitívny postoj k vzniku 1. Slovenskej republiky (1. SR), o čom svedčí ich pastiersky list zo dňa 24. októbra 1939, v ktorom vyjadrili svoju úprimnú radosť zo vzniku našej republiky a zaželali jej činiteľom veľa múdrosti a Božieho požehnania pri spravovaní štátu. Read more

Vianočné zvyky

Vianočné zvykyNajkrajšie a najhojnejšie zvyky sa udržiavajú od sviatkov Vianočných do Nového roka. Prejavujú sa v nich dávne oslavy zimného slnovratu i náboženské sviatky narodenia Ježiša Krista. Read more

1 49 50 51 52 53 56