Čo je zlé na multikulturalizme…?

Tento článok som sa rozhodol napísať preto, lebo v dnešnej dobe postmoderny sa stále viac prezentuje multikultúrna spoločnosť. Čo by až tak zlé nebolo, lebo každá kultúra má niečo do seba a zároveň navzájom si môžeme veľa dať. Prečo teda píšem na túto tému? Práve preto, že si uvedomujem, kým som a kam patrím a práve preto nemôžem dopustiť, aby náš národ, ktorý v zápase dejín zotrval až do dnešných čias, bol masou občanov v štáte, ktorý nemá hlbšie puto pre každého jednotlivca.

Už samotný Ľudovít Štúr to vystihol týmito slovami: „Národ bez historickej vedomosti o sebe a predkoch svojich, je hromádka koží otrockých.“ Tieto slová sú nadčasové a poukazujú na to, že národ, resp. etnikum, nie je len nejaká masa, ale spoločenstvo ľudí, ktorí majú spoločné korene, jazyk, tradície a históriu. Na toto nesmieme zabúdať, pretože multikulturalizmus je cestou do záhuby. Spolužitie rôznych národov, kultúr, náboženských a etnických skupín na jednom území je podobný časovanej bombe a je len otázkou času, kedy dôjde k explózii.

Preto mi nedalo, napriek tomu čo nám servírujú média a mnohí pseudohumanisti o tom, aká je nevyhnutnosť utvárať multikultúrnu spoločnosť, aby som svoje myšlienky neposunul ďalej, keďže mi nie je ľahostajný osud Slovenska, ale ani Európy, ktorá je ešte stále výnimočná tým, že sa skladá z národných štátov. Ale aká to že tolerancia môže vyplývať zo spoločnosti, ktorá bude na jednom území mať masu s množstvom diferencovaných postojov k životu? Myslíte, že sa nenájdu skupiny, ktoré začnú vytvárať nepokoje? Myslíte, že každá jednotlivá spoločenská časť nebude mať záujem presadzovať svoj svetonázor na to, ako sa má v tej ktorej krajine žiť? Ak áno, tak ste na veľkom omyle! Každá spoločnosť, ktorá je previazaná vlastnými tradíciami a vlastnou religiozitou ju bude chcieť aj verejne prezentovať a tá intelektuálna časť aj politicky.

Avšak, aby som Vás nedajbože nenabádal k xenofóbnym myšlienkam, tak pre lepšie porozumenie musím napísať, že tolerancia je prvoradá a nejde mi o žiadne nadraďovanie národa jedného nad druhý. Nemôžeme však zabudnúť, kým sme! Ako som už spomínal na začiatku článku, každá kultúra má čo ponúknuť. Ale to, že sa na pôde národných štátov budú utvárať mnoho etnické spoločenstvá nie je na prospech budúcnosti a existencie národov Európy!

Ja ako človek, ktorý si toto všetko uvedomujem, apelujem na Vás, milí čitatelia, aby ste každý začali od seba a zachovávali „pamiatku predkov“. Lebo len tak môžeme pretrvať, ak sa nebudeme utiekať k tomu, čo nie je pre našu Slovenskosť zdravé. Nemyslím tým, aby sme odsudzovali iné kultúry a etniká. To v žiadnom prípade, no ctime a zachovávajme si to naše a nedajme sa presvedčiť, že multikulturalizmus je budúcnosť! O tom nás už presviedčali aj vyznávači komunizmu a iných izmov a kam to všetko dospelo!?!

Na záver ešte jeden výstižný citát od slovenského velikána 19. storočia a bojovníka za tu našu Slovenčinu Ľ. Štúra: „Pospolitosť je jednota tých, ktorí k dačomu jednému patria, k jednému sa priznávajú, jedno pred sebou majú, je to teda zväzok jednotlivostí, osôb jednotných.“

Autor: Ctibor