VI. ročník Memoriálu Jána Šmigovského, 29. august 2013, Prešov – Spišské Podhradie

IlustráciaDiabol, otec lží, skrze svojho naničhodného syna – komunizmus –, spôsobil za desaťročia šírenia špinavej a lživej propagandy to, že jedna z najtragickejších udalostí našich novodobých dejín, tzv. SNP, sa už dvadsať rokov oslavuje ako štátny sviatok. Na lož sa hľadí ako na pravdu a pravda je považovaná za lož. Vzdávajú sa pocty partizánskym vrahom, vojenským zradcom a dezertérom, kým skutoční hrdinovia ostávajú zabudnutí. Jedným takýmto zabudnutým hrdinom je aj pplk. Ján Šmigovský, ktorý sa, ako veliteľ nitrianskej posádky, počas sprisahania z 29. augusta 1944 odmietol Read more

III. ročník Memoriálu Jána Šmigovského, 29. august 2010

Šmigovský29. august v slovenskom kalendári figuruje ako štátny sviatok. V ten deň si podľa tých, ktorí to vymysleli máme pripomínať „Slovenské národné povstanie“ v pozitívnom slova zmysle. Realita je však taká, že niet čo oslavovať, naopak, bolo by vhodné vyhlásiť daný deň ako „Národný deň smútku“, deň „Slovenskej národnej pohromy“. Read more

1 2 3 4