III. ročník Memoriálu Jána Šmigovského, 29. august 2010

Šmigovský29. august v slovenskom kalendári figuruje ako štátny sviatok. V ten deň si podľa tých, ktorí to vymysleli máme pripomínať „Slovenské národné povstanie“ v pozitívnom slova zmysle. Realita je však taká, že niet čo oslavovať, naopak, bolo by vhodné vyhlásiť daný deň ako „Národný deň smútku“, deň „Slovenskej národnej pohromy“. Read more

Memoriál Jána Šmigovského, II. ročník, 29. augusta 2009

ŠmigovskýUž tradične sa 29. augusta v sobotu ráno o piatej zišla pred Konkatedrálou Sv. Mikuláša skupinka národovcov, aby sa na znak úcty ku nespravodlivo popravenému Pplk. Slovenskej armády Jánovi Šmigovskému vydala na pochod po trase Prešov – Veľký Šariš – Medzany – Ostrovany – Ražňany – Uzovský Šalgov – Uzovské Pekľany – Lipovce – Lačnov – Lačnovské sedlo – Vyšný Slavkov – Studenec – do konečnej stanice pod Spišský hrad, na cintorín do Spišského Podhradia, kde ležia kosti nášho veľkého človeka. Read more

Prosba pre sympatizantov a dobrodincov:

ilustrácia

Ako po minulé roky, tak aj tento rok sa združenie NSS uchádza o 2% z daní daňových poplatníkov (prípadne 3% od tých, ktorí v minulom roku pracovali ako dobrovoľníci a majú o tom doklad). Najmä vďaka Vašej podpore sme už mohli v nedávnej minulosti obnoviť miesto posledného odpočinku pplk. Jána Šmigovského a jeho rodičov v Spišskom Podhradí, zničenú pamätnú tabuľu osadenú pod Read more

PODPORA NSS POUKÁZANÍM 2% Z VAŠICH DANÍ

Na čo sme už využili peniaze z 2% z daní v minulosti? Od roku 2006 až po súčasnosť pravidelné finančné príspevky na obnovu Rodného domu prezidenta-mučeníka Dr. Jozefa Tisu v Bytči + každoročná organizácia pracovných brigád Obnova hrobu pplk. Šmigovského v Spišskom Podhradí – osadenie náhrobnej tabule (2009) Pamätná tabuľa kňazovi-mučeníkovi Rudolfovi Schedovi na fare v Lipt. Jáne (2009) a […]

Read more
1 2 3 4