Memoriál Jána Šmigovského, II. ročník, 29. augusta 2009

ŠmigovskýUž tradične sa 29. augusta v sobotu ráno o piatej zišla pred Konkatedrálou Sv. Mikuláša skupinka národovcov, aby sa na znak úcty ku nespravodlivo popravenému Pplk. Slovenskej armády Jánovi Šmigovskému vydala na pochod po trase Prešov – Veľký Šariš – Medzany – Ostrovany – Ražňany – Uzovský Šalgov – Uzovské Pekľany – Lipovce – Lačnov – Lačnovské sedlo – Vyšný Slavkov – Studenec – do konečnej stanice pod Spišský hrad, na cintorín do Spišského Podhradia, kde ležia kosti nášho veľkého človeka. Read more

Prosba pre sympatizantov a dobrodincov:

ilustrácia

Ako po minulé roky, tak aj tento rok sa združenie NSS uchádza o 2% z daní daňových poplatníkov (prípadne 3% od tých, ktorí v minulom roku pracovali ako dobrovoľníci a majú o tom doklad). Najmä vďaka Vašej podpore sme už mohli v nedávnej minulosti obnoviť miesto posledného odpočinku pplk. Jána Šmigovského a jeho rodičov v Spišskom Podhradí, zničenú pamätnú tabuľu osadenú pod Read more

PODPORA NSS POUKÁZANÍM 2% Z VAŠICH DANÍ

Na čo sme už využili peniaze z 2% z daní v minulosti? Od roku 2006 až po súčasnosť pravidelné finančné príspevky na obnovu Rodného domu prezidenta-mučeníka Dr. Jozefa Tisu v Bytči + každoročná organizácia pracovných brigád Obnova hrobu pplk. Šmigovského v Spišskom Podhradí – osadenie náhrobnej tabule (2009) Pamätná tabuľa kňazovi-mučeníkovi Rudolfovi Schedovi na fare v Lipt. Jáne (2009) a […]

Read more
1 2 3 4