Jozef Tiso o láske k národu

Ilustrácia„Nacionalizmus, národná to sebeckosť, je nielen nutnou hybnou silou práce za národ, lež je i prirodzeným meradlom povinnosti každého národa voči ostatným národom, ako je láska k sebe hýbadlom vlastného povznesenia a meradlom spojenia s blížnymi. Ale aby tak sebaláska, ako aj nacionalizmus nestali sa silami deštrukčnými, Read more

Ladislav Hanus spomína na prezidenta Jozefa Tisu

IlustráciaNo, teraz chcem hovoriť o prezidentovi Jozefovi Tisovi. Už sme boli dávnejšie známi v Ružomberku. Ružomberok bolo ohnisko, kde sa to všetko stalo ešte za starého pána (Andreja Hlinku). Tie moje známosti so slovenskou vládou boli vlastne plodom ružomberského kaplánovania. Sú z tých čias, keď boli ešte poslancami, boli to naši osobní známi. Pri takých návštevách mal kaplán úlohu obsluhovať, ale aj spoločensky sa im venovať, konferovať s tými pánmi. Prezidentská kancelária sa nachádzala v Grassalkovičovom paláci. V predsieni konali služby tajomníci pána prezidenta. Jeho tajomníkom bol Karol Murín, brat nášho Ivana, potom Jozef Kašický, pán Ján Belnay, ináč Mikulášan. To bol asi najbližší, najužší personál prezidentov. Tí už potom cirkulovali podľa toho, Read more

Andrej Hlinka: Čo nám pomôže?

IlustráciaVčera doniesli anglické noviny článok o Česko-slovenskej republike. „Svetlý bod“, takto nazvali našu republiku a v istom zmysle mali pravdu. Robotníckych štrajkov bolo u nás menej ako v zahraničí. Ľud pracoval, lebo náš slovenský ľud má ešte niečo z tej holubičej povahy. Ale ešte neuschla farba článku, možno že dobre zaplateného, ešte neodznelo posolstvo prezidenta republiky vo výročnú slávnosť jubilea povedané, vďaku mu ešte len zaniesť majú predsedovia strán – a už sa javí nie „svetlý“, ale veľmi čierny bod na oblohe republiky.

Úradník, blízky ministrovi, bývalý profesor, šéf oddelenia ministerstva financií Jirák, potom správca Agrárnej banky Tuma a Dr. Frank, chceli ministra Dr. Beneša miliónmi podplatiť, aby 200 000 ton cukru predal Read more

Dr. Jozef Tiso: Krížovou cestou

Krížová cesta Krista Kráľa, Syna Božieho(V článku „Krížovou cestou“ Jozef Tiso poukazuje na paralely medzi krížovou cestou Pána Ježiša Krista na Golgotu a zápasom národa slovenského za svoju samostatnosť. Kristova krížová cesta, celé Jeho utrpenie a umučenie zakončené smrťou sprostredkovali ľudskému pokoleniu oslobodenie sa od okov dedičného hriechu. Slobodu nemožno dosiahnuť bez obety – táto myšlienka je hlavnou tézou článku, a tak ako Kristus musel priniesť najvyššiu obetu, aby nás oslobodil, tak musí priniesť potrebné obety za svoje oslobodenie aj slovenský národ. Článok bol písaný v čase, keď boli Bohu a rodu verní Slováci v takmer každej oblasti tvrdo prenasledovaní slobodomurárskym režimom 1. Read more

1 2 3 4 6