Náboženské a stavovské povinnosti slovenského katolíckeho vojaka

ilustráciaSom vojak, ale zároveň aj kresťan-katolík. Mám teda nielen povinnosti vojenské, ale aj kresťanské. Skoro každý vojak, ktorý dobre plní svoje kresťanské povinnosti, je aj dobrým vojakom. Je to aj prirodzené. Lebo však mravouka kresťanská nekáže nič, čo by bolo v rozpore s vojenskými povinnosťami. Ba naopak, týmto vojenským povinnostiam ona dodáva ducha a mravnej sily najmä v ťažkých okolnostiach vojenského života. Preto dobre je na tom armáda, ktorá má čím viac vojakov-kresťanov; pravda, kresťanov nielen podľa mena, podľa matriky, ale podľa života.

Náboženské povinnosti

Ver v Boha

Read more

Slovenské referendum

ilustráciaPrinášame Vám zaujímavý článok z pera českého autora Ladislava Malého k téme posledných dní. Upozorňujeme najmä na autorovu výstižnú reflexiu morálneho úpadku v kotexte spoločensko-politického vývoja minulých desaťroči a vyzdvihujeme načrtnuté piliere jediného možného spôsobu boja proti liberalizmu v duchu hesla „Bez Boha totiž nelze dělat nic“.

Mnozí z nás, a já s nimi, jsou nepříjemně překvapeni s výsledkem referenda na Slovensku. Počítal jsem, že k urnám přijde aspoň kolem 50% obyvatelstva, čímž by referendum bylo nejen platné, ale výsledek by byl pro národní a konzervativní síly úspěšný. Bohužel na pozitivní výsledek musíme zapomenout. Je to jasné vítězství sil, jimž Read more

A na zemi pokoj ľuďom…

ilustráciaV tieto vzácne vianočné dni vám chceme priblížiť vianočný článok nie z tak dávnej minulosti (článok je vybratý zo Slováka, z obdobia Slovenského štátu), ale zároveň z tak rozdielnej v spôsobe prežívania Vianočných sviatkov v porovnaní s dnešnou postmodernou dobou, kedy človek, namiesto toho, aby sa klaňal narodenému Božiemu dieťaťu, ktoré ho raz ako mocný Sudca a Kráľ neba i zeme príde súdiť, uctieva radšej modlu materializmu a pôžitkárstva, čím na seba len zvoláva spravodlivé tresty.

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“, zvestovali anjeli z Betlehema a ich posolstvo rozprestiera sa nad tichou zemou pod Tatrami. Tam poznáš sviatok narodenia Pána Read more

Encyklika Quas Primas Jeho Svätosti Pia XI. (1925)

ilustráciaVo svojom prvom okružnom liste, ktorý sme vydali na začiatku Nášho pontifikátu pre všetky Ich Excelencie biskupov, uviedli sme hlavné príčiny tých súžení, s ktorými sa človečenstvo potýkalo. Spomíname si, že sme v ňom hovorili, že tieto početné zlá vo svete sa vyskytli preto, lebo väčšina ľudí vypudila Ježiša Krista a Jeho presvätý Zákon zo svojich životov – že ani Jemu, ani Jeho Zákonu sa nedávalo miesto v živote – či už v nažívaní najbližších, a či vo veciach verejných. A ďalej sme hovorili, že nebude žiadnej nádeje na trvalý mier medzi národmi, kým sa každý jeden jednotlivec i celé štáty budú odmietať poddať panstvu nášho Spasiteľa. A že je potrebné hľadať mier Kristov v Kráľovstve Kristovom; a sľúbili sme pre to urobiť všetko, čo bude v Našich silách. A že sme prehlásili, že v Kráľovstve Read more

Odsúdená aj napriek ľútosti

crop-617306-kormuthovaotvModerátorka Kormúthová zavesila stav svojho aktuálneho duševného rozpoloženia, ako to už v dnešných časoch býva, na istú sociálnu sieť, v ktorom konštatovala svoje rozhorčenie nad tým, že jej rodine nad ránom kradne cigán odkvap. Ďalej v evidentnom afekte ku tomu dodala rečnícku otázku: „prečo nie je možné túto škodnú strieľať“? Tento výrok bol primárne smerovaný na dotyčného asociálneho cigána, ku ktorému na základe negatívnych stereotypných konotácií zahrnula aj ďalších imaginárnych zlodejov z tohto etnika. Samozrejme, jej sociálnosieťoví kámoši, ktorým to darovala si to všimli, niektorí to „olajkovali“, avšak nejaký kámoš dobrák informáciu rozšíril na potrebné miesta. Následne bola obvinená z rasizmu a vyšmarili ju z televízie, či už na základe iniciatívy interných, politicky Read more

1 2 3 4 12