Encyklika Quas Primas Jeho Svätosti Pia XI. (1925)

ilustráciaVo svojom prvom okružnom liste, ktorý sme vydali na začiatku Nášho pontifikátu pre všetky Ich Excelencie biskupov, uviedli sme hlavné príčiny tých súžení, s ktorými sa človečenstvo potýkalo. Spomíname si, že sme v ňom hovorili, že tieto početné zlá vo svete sa vyskytli preto, lebo väčšina ľudí vypudila Ježiša Krista a Jeho presvätý Zákon zo svojich životov – že ani Jemu, ani Jeho Zákonu sa nedávalo miesto v živote – či už v nažívaní najbližších, a či vo veciach verejných. A ďalej sme hovorili, že nebude žiadnej nádeje na trvalý mier medzi národmi, kým sa každý jeden jednotlivec i celé štáty budú odmietať poddať panstvu nášho Spasiteľa. A že je potrebné hľadať mier Kristov v Kráľovstve Kristovom; a sľúbili sme pre to urobiť všetko, čo bude v Našich silách. A že sme prehlásili, že v Kráľovstve Read more

Odsúdená aj napriek ľútosti

crop-617306-kormuthovaotvModerátorka Kormúthová zavesila stav svojho aktuálneho duševného rozpoloženia, ako to už v dnešných časoch býva, na istú sociálnu sieť, v ktorom konštatovala svoje rozhorčenie nad tým, že jej rodine nad ránom kradne cigán odkvap. Ďalej v evidentnom afekte ku tomu dodala rečnícku otázku: „prečo nie je možné túto škodnú strieľať“? Tento výrok bol primárne smerovaný na dotyčného asociálneho cigána, ku ktorému na základe negatívnych stereotypných konotácií zahrnula aj ďalších imaginárnych zlodejov z tohto etnika. Samozrejme, jej sociálnosieťoví kámoši, ktorým to darovala si to všimli, niektorí to „olajkovali“, avšak nejaký kámoš dobrák informáciu rozšíril na potrebné miesta. Následne bola obvinená z rasizmu a vyšmarili ju z televízie, či už na základe iniciatívy interných, politicky Read more

Prosba pre sympatizantov a dobrodincov:

ilustrácia

Ako po minulé roky, tak aj tento rok sa združenie NSS uchádza o 2% z daní daňových poplatníkov (prípadne 3% od tých, ktorí v minulom roku pracovali ako dobrovoľníci a majú o tom doklad). Najmä vďaka Vašej podpore sme už mohli v nedávnej minulosti obnoviť miesto posledného odpočinku pplk. Jána Šmigovského a jeho rodičov v Spišskom Podhradí, zničenú pamätnú tabuľu osadenú pod Read more

Ježiš Kristus v rodine

IlustráciaRodina (…) nie je žiadnym ľudským dielom. Bol to Boh, ktorý našim prarodičom pripravil prekrásne obydlie v raji, ktorý stvoril človeka k obrazu a podobenstvu svojmu. Zvolal: Nie je dobré byť človeku samotnému (I. Mojž. 1, 18) a učinil mužovi pomocnicu, podobnú jemu. Potom Adamovi a Eve požehnal a stanovil: Ploďte a množte sa, aby ste naplnili zem (I. Mojž 1, 28). Bol to sám Boh, ktorý prebýval v strede prvej rodiny a tak ju učinil Read more

1 2 3 4 5 13