Odsúdená aj napriek ľútosti

crop-617306-kormuthovaotvModerátorka Kormúthová zavesila stav svojho aktuálneho duševného rozpoloženia, ako to už v dnešných časoch býva, na istú sociálnu sieť, v ktorom konštatovala svoje rozhorčenie nad tým, že jej rodine nad ránom kradne cigán odkvap. Ďalej v evidentnom afekte ku tomu dodala rečnícku otázku: „prečo nie je možné túto škodnú strieľať“? Tento výrok bol primárne smerovaný na dotyčného asociálneho cigána, ku ktorému na základe negatívnych stereotypných konotácií zahrnula aj ďalších imaginárnych zlodejov z tohto etnika. Samozrejme, jej sociálnosieťoví kámoši, ktorým to darovala si to všimli, niektorí to „olajkovali“, avšak nejaký kámoš dobrák informáciu rozšíril na potrebné miesta. Následne bola obvinená z rasizmu a vyšmarili ju z televízie, či už na základe iniciatívy interných, politicky korektných pracovníkov a či na základe mediálne známych cigánov, či niekoho ďalšieho, alebo kombinácie.

Nepomohlo jej stiahnutie príspevku, ospravedlnenie sa zaň, že to takto nemyslela. Nepomohla jej ani argumentácia opisujúca jej zlý duševný stav založený na zlom zvládaní choroby svojho otca, či slzy, teda evidentná ľútosť. Nemilosrdne ju vyhodili. Dotyčná síce pochybila unáhlením sa vo zverejnení svojho duševného rozpoloženia v takejto forme, nakoľko aj ten posledný cigán má právo na obhajobu a riadny proces, avšak to, že to napísala v afekte nevzala do úvahy ani televízia, ombudsmanka, vybraní cigáni a ďalší jej odsudzovači. Práve to je v prípade kľúčové – nevzatie ľútosti a jej kajania sa do úvahy a následná legitimizácia krivdy. Ide tým, čo ju odsúdili o spravodlivosť? Nie, teda ehm, hej, pokrivenú, vyformovanú revolučnou rétorikou, negujúcou všetko prirodzené a krásne.

Mediálne známa komunita cigánov intelektuálov a bavičov, či ich kombinácia si, samozrejme, neuvedomuje svoju zodpovednosť za svojich nízko sa správajúcich súkmeňovcov, však čo ich do nich. Ani majoritná spoločnosť si tento fenomén neuvedomuje, nakoľko je na najvyšších postoch negovaná. Realita však plynie mimo nich, bez nich a proti nim, neuvedomujúc si svoju kľúčovú rolu v ktorej zlyhávajú. Na základe každodenného vystupovania odkvapozlodejov z ich krvi padá biľag tohto správania sa aj na nich a na všetkých cigánov a ani sto politicky korektných zákonov, vyhrážajúcich sa trestnými sadzbami toto nezmení, naopak, vzťah bielych voči cigánom zhorší. Prirodzenosť a prirodzený zákon pochádzajúci od Najvyššieho totiž nikto neoklame.

Avšak od koho si cigáni berú príklad? Kto ich tomuto naučil? No, samozrejme, biele kultúrno politické “špičky“. Nebudem sa venovať tomu, odkiaľ to títo nasali, nakoľko je to nad rámec krátkeho článku. Jedno je isté, všetko je od základu zle.

Prajem exmoderátorke Kormúthovej veľa síl v boji proti stohlavému drakovi, reprezentovanému úpadkovými bielymi a čiernymi degenerátmi, ktorí ju “spravodlivo“ odsúdili.

Radovan Novotný