Adventná

Zas je tu adventný sviatočný čas,
s radosťou Ježiška každý víta.
Boží syn prišiel na svet pre nás,
to veľká láska v bábätku skrytá.

Read more

Umri, či ži!

Slepota, hluchota svetom dnes vládne,ilu
do výšin pozerá, ten čo je na dne.
Oči má do korán, nevidí jasne,
nad bludom dneška rozum mu žasne.

Kde mlčať je treba, otvára ústa,
jeho reč hlasná je celkom pustá.
Kde počúvať uši by pozorne mali,
medové motúzy do slov zamotali. Read more

SNP

Smutná to doba nastala,
keď slovenská zem prehrala.
Prehrala boj za vlastný štát,
brata zrazu zabil vlastný brat.

Hrdinov odvliecť a prísne súdiť,
s guľkou do hlavy rešpekt si vzbudiť.
To bolo povstanie a jeho tvár, Read more

Pravda je len jedna!

Kdeže sa podeli autority, kdeže sú?
Ich správne slová v správny čas chýbajú!
Tí, čo by rozhodné slovo mohli mať,
nechcú nič proti dobe hriešnej povedať.

Stávajú sa tvorcami tupého stáda,
pravdu nájde len ten, čo ju sám hľadá!
Laik sa bojí o názor odborníka žiadať,
doba je temná, nekľudná a je to badať! Read more

Cestou rovnou, cestou cti

Cesta vždy rovná, cesta cti.
tento krátky odkaz maj v pamäti.
Položiť život za lásku k Bohu,
hoc zradcov bolo na každučkom rohu.

Zostať vždy verný, nepoložiť zbraň,
nezriecť sa zradne prísahám!
Chrániť ten kúsok, čo bol Ti daný,
i keď o opaku rozhodli už „páni“! Read more

1 3 4 5 6 7 22