Ďakujem!

Zas je tu deň v roku jediný,
kedy naša štátnosť slávi narodeniny.
Darmo si budete o múr biť hlavy,
toto je ten dátum jedinečný, pravý.

Vymazať ho chcete, ach, či ste len hlúpi!
Je Vám celkom jedno, že zlietali sa supy.
Vidíte len jednu stranu, na druhú kašlete.
Prečo v dnešnej dobe len klamstvá žeriete?

Neviete už použiť na nič rozum vlastný,
myslíte si v duchu, že ste predsa šťastní.
Každoročne masírujú mozgové závity,
preto je Váš obzor, Bohužiaľ, zabitý.

Veľká vďaka patrí celej našej vláde,
nie tej zapredanej, čo zbieha sa na hrade.
Lež tej, čo za náš štát i krv prelievala,
s múdrosťou a láskou domovinu dala.

Ďakujem Ti Dr. Tiso, statočne si stál,
za Boha a národ so srdcom bojoval.
Ďakujem i všetkým, čo prínosom boli,
nezradili v ťažkých časoch, slovenskí Sokoli!

Kika