Aleluja, radujme sa!

Z Márie Panny,
chlapček to malý.
Z neba k nám zostúpil,
aby nás vykúpil.

Prešiel si zradou,
z vlastných to radov,
tŕňovú korunu na hlave mal,
by pokoru Otcovi ukázal.
Bičovaný, opľutý a hanený,
by sme boli my, hriešnici, spasení.

Drevo kríža pre vrahov tesané,
Božou krvou bolo hojne zmáčané.
Ty, drevo kríža, do sŕdc nám vtlač,
preveľkú obetu i Matkin plač.

Hrob, v ktorom spočinul, ostal prázdny,
víťazstvo nad smrťou zachovaj navždy!
Aleluja, radujme sa v tento čas!
Zomrel i zmŕtvychvstal, by zachránil nás.