Vlastenectvo

ErbMyšlienka našich dejateľov za národ slovenský je stále živá. Jediná chyba, ktorá rezonuje v našej spoločnosti je, že národne zmýšľajúce skupiny sa nevedia zoskupiť. Ale prečo tomu tak je? Read more

Oko uragánu

PartizánNa druhej strane – veci, ktoré by mali skutočne otriasť každým a zhnusiť mu všetko, čo s nimi súvisí, zostávajú zaujímavo bez povšimnutia. Teraz myslím na masové vraždy civilného obyvateľstva. Sklené, Sklabiňa, Kováčová… To neboli nijaké obete bojových operácií, to boli chladnokrvne, barbarsky povraždení úplne nevinní ľudia. A boli aj mučení ľudia, boli ľudia, čo ich sťahovali z kože zaživa. Bol aj neľudský koncentrák v Slovenskej Ľupči, so všetkým, čo k tomu patrí – mučenie, vraždenie… Výborný fabulátor a poslabší filozof Umberto Eco, ktorého tak hltajú aj naši súčasní stachanovci pokroku a demokracie, vo svojej knihe o morálke napísal jednu úvahu, s ktorou pokojne môžeme súhlasiť: Netolerovateľné. Jednoducho, sú neslýchané zločiny, ktoré prekračujú všetky normálne obzory. Tie sú jednoducho netolerovateľné. „Nové netolerovateľné nie je iba genocída, ale jej teoretizácia.“ Tu musím dodať, že ešte viac jej obhajovanie či bagatelizovanie. A určite najviac jej oslava. Pre istotu, ak by to niekto prehliadol, či už kvôli rýchlemu čítaniu, či menším písmenám, pripomeniem ešte raz, čo sa tu dialo: MASOVÉ VRAŽDY CIVILNÉHO OBYVATEĽSTVA. Alebo akými veľkými písmenami to mám napísať, aby si náš boľševický dorast uvedomil, čo to boli za zločiny? Spomeňme si, prečo sa „nacizmus“ stal neslušným slovom. Nie kvôli tvrdému režimu, ani kvôli KdF, dokonca ani kvôli vojne nie, veď vtedy to bol bežný spôsob tento termín sa sprofanoval výlučne kvôli genocíde civilného obyvateľstva, hlavne Židov. U nás sa z rovnakých zločinov stalo len také menšie nedorozumenie na ceste k svetlým zajtrajškom. Read more

Ján Litecký-Šveda: Oko uragánu

V týchto dňoch vychádza zaujímavá publikácia „Oko uragánu“, ktorú napísal Ján Litecký-Šveda. Autor sa v nej venuje zaujímavým spôsobom najmä dvom udalostiam a to: takzvanému prevratu z roku 1989 a najmä smutne známemu začiatku boľševického besnenia na Slovenku, tzv. Slovenskému národnému povstaniu. Bolo by zbytočné písať veľa o tejto publikácii, najlepšie je si ju prečítať.

Ponúkame vám krátky úryvok z textu tejto publikácie:
„…Našich boľševikov však netreba podceňovať. Ich lož sa za tých štyridsať rokov poriadne vycibrila. Veď vysoké školy boli hlavne pre nich. Aj kvôli tomu, aby som nepristúpil na ich hru, nepíšem nijaký „Uragán vo februári“, pretože ten najničivejší uragán našej histórie, ktorý začal vyvracať všetko aj s koreňmi, sem prišiel v auguste 1944. V máji 1945 dovyvracal zvyšok, no a február 1948 bol už iba mierny vánok, počas ktorého nás do tých zrúcanín nasťahovali nadlho. Tu treba povedať, že okrem jednorozmernej propagandistickej lži už zvládajú aj jej sofistikovanejšie formy. Napr. „newspeak“, čo je geniálny termín, vymyslený Georgeom Orwellom. No ani Orwell netušil, k akým výšinám sa používanie „newspeaku“ prepracuje – keď samotní komunisti začnú nadávať na komunizmus, aby našu milovanú Kominternu udržali pri moci. A to isté robia aj s povstaním – odrazu už nie komunisti, kdeže, ale nejakí rozprávkoví „demokrati“ boli hybnou silou „SNP“. Nuž, chcieť komunistov vymazať zo „SNP“ je to isté, ako keby chcel niekto vymazať Mojžiša zo Starého zákona. Ale pre marxistických propagandistov nič nie je nemožné…“ Read more

1 56 57 58 59