Ján Litecký-Šveda: Oko uragánu

V týchto dňoch vychádza zaujímavá publikácia „Oko uragánu“, ktorú napísal Ján Litecký-Šveda. Autor sa v nej venuje zaujímavým spôsobom najmä dvom udalostiam a to: takzvanému prevratu z roku 1989 a najmä smutne známemu začiatku boľševického besnenia na Slovenku, tzv. Slovenskému národnému povstaniu. Bolo by zbytočné písať veľa o tejto publikácii, najlepšie je si ju prečítať.

Ponúkame vám krátky úryvok z textu tejto publikácie:
„…Našich boľševikov však netreba podceňovať. Ich lož sa za tých štyridsať rokov poriadne vycibrila. Veď vysoké školy boli hlavne pre nich. Aj kvôli tomu, aby som nepristúpil na ich hru, nepíšem nijaký „Uragán vo februári“, pretože ten najničivejší uragán našej histórie, ktorý začal vyvracať všetko aj s koreňmi, sem prišiel v auguste 1944. V máji 1945 dovyvracal zvyšok, no a február 1948 bol už iba mierny vánok, počas ktorého nás do tých zrúcanín nasťahovali nadlho. Tu treba povedať, že okrem jednorozmernej propagandistickej lži už zvládajú aj jej sofistikovanejšie formy. Napr. „newspeak“, čo je geniálny termín, vymyslený Georgeom Orwellom. No ani Orwell netušil, k akým výšinám sa používanie „newspeaku“ prepracuje – keď samotní komunisti začnú nadávať na komunizmus, aby našu milovanú Kominternu udržali pri moci. A to isté robia aj s povstaním – odrazu už nie komunisti, kdeže, ale nejakí rozprávkoví „demokrati“ boli hybnou silou „SNP“. Nuž, chcieť komunistov vymazať zo „SNP“ je to isté, ako keby chcel niekto vymazať Mojžiša zo Starého zákona. Ale pre marxistických propagandistov nič nie je nemožné…“

„Oko uragánu“ si môžete stiahnuť priamo tu, z našej stránky, vo formáte PDF:

pdf oko_uraganu_jan_litecky_sveda.pdf (941 kB)

K dispozícii je aj obmedzený počet tlačených verzií tejto publikácie, ktoré vám v prípade záujmu môžeme zaslať poštou.