Postoj Katolíckej cirkvi k židovskej otázke počas 1. Slovenskej republiky

Autonómia„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40)

Predstavitelia Katolíckej cirkvi na Slovensku zaujali pozitívny postoj k vzniku 1. Slovenskej republiky (1. SR), o čom svedčí ich pastiersky list zo dňa 24. októbra 1939, v ktorom vyjadrili svoju úprimnú radosť zo vzniku našej republiky a zaželali jej činiteľom veľa múdrosti a Božieho požehnania pri spravovaní štátu. Read more

1 15 16 17